Natječaj za potporu časopisima

Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za financijsku potporu znanstvenim časopisima Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini koji se nalazi u privitku.

Natječaj je otvoren od danas 17. lipnja 2020. do 5. srpnja 2020. godine.

Sva pitanja u vezi Natječaja prijavitelji mogu uputiti Karmen Pupovac iz Ureda za znanost Sveučilišta u Rijeci na adresu elektroničke pošte: karmen.pupovac@uniri.hr

Natječaj možete preuzeti ovdje.