KATEGORIJE

Drugi krug Natječaja za interdisciplinarne znanstveno-razvojne projekte „UNIRI-INOVA“

07.10.2022. / vijesti / inova natječaji

Sveučilište u Rijeci, u okviru sredstava Programskih ugovora za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti, raspisuje drugi krug Natječaja za institucijsko financiranje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata koji uključuju dionike iz gospodarstva i/ili zajednice „UNIRI-INOVA“.  

Natječaj je namijenjen financiranju odnosno sufinanciranju interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata znanstvenika Sveučilišta u Rijeci u suradnji i kroz umrežavanje s partnerima iz pripadajućeg inovacijskog ekosustava, a što uključuje partnere i dionike iz komplementarnih dijelova tzv. peterostruke inovacijske uzvojnice, sve s ciljem dvosmjernog transfera znanja te posljedičnog regionalnog ekonomskog i društvenog razvoja.  

Svrha Natječaja je podrška i poticaj postizanju ciljeva te kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja Strategije Sveučilišta za period 2021.-2025., ali i međunarodno relevantnih pokazatelja te ciljeva Europske strategije za sveučilišta. 

Putem Natječaja rasporedit će se ukupno do 250.000 kuna za maksimalno 7 projekata u trajanju od jedne godine, pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 50.000 kuna.   

Prijave na UNIRI-INOVA Natječaj, s ispunjenim te od čelnika sastavnice potpisanim obrascem koji je dan u prilogu Natječaja podnose se u elektroničkom obliku zaključno do 7. studenog 2022. godine na adresu elektroničke pošte inova@uniri.hr s napomenom „Za UNIRI-INOVA Natječaj“.  

Tekst Natječaja 

Prijavni obrazac

Najčešće postavljena pitanja (ažurirano: 4.11.2022.)

Skip to content