KATEGORIJE

Natječaj za interdisciplinarne znanstveno-razvojne projekte „UNIRI-INOVA”

15.02.2022. / vijesti / inova natječaji

Sveučilište u Rijeci, u okviru sredstava Programskih ugovora za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti, raspisuje po prvi puta Natječaj za institucijsko financiranje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata koji uključuju dionike iz gospodarstva i/ili zajednice „UNIRI-INOVA“. 

Natječaj je namijenjen financiranju odnosno sufinanciranju interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata znanstvenika Sveučilišta u Rijeci u suradnji i kroz umrežavanje s partnerima iz pripadajućeg inovacijskog ekosustava, a što uključuje partnere i dionike iz komplementarnih dijelova tzv. peterostruke inovacijske uzvojnice, sve s ciljem dvosmjernog transfera znanja te posljedičnog regionalnog ekonomskog i društvenog razvoja. 

Svrha Natječaja je podrška i poticaj postizanju ciljeva te kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja Strategije Sveučilišta za period 2021.-2025., ali i međunarodno relevantnih pokazatelja te ciljeva Europske strategije za sveučilišta. Predloženi projekti mogu obuhvatiti sve oblike transfera znanja, uključujući: 

  • poslovnu suradnju
  • inovacijske projekte i
  • razvoj tehnoloških rješenja.

Putem Natječaja rasporedit će se ukupno do 250.000 kuna za maksimalno 7 projekata u trajanju od jedne godine, pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 50.000 kuna.  

Prijave na UNIRI-INOVA Natječaj, s ispunjenim te od čelnika sastavnice potpisanim i ovjerenim obrascem koji je dan u prilogu Natječaja podnose se u elektroničkom obliku zaključno do 28. veljače 2022. godine na adresu elektroničke pošte inova@uniri.hr s napomenom „Za UNIRI-INOVA Natječaj“. 

Tekst Natječaja možete preuzeti OVDJE, a prilog istome (Prijavni obrazac u word formatu), OVDJE.

Skip to content