KATEGORIJE

Natječaj za upis prve generacije URBANIH STUDIJA u akademskoj godini 2021./2022.

17.06.2022. / vijesti / natječaji

Poslijediplomski specijalistički studij Urbani studiji predstavlja platformu za progresivan pristup u proučavanju, promišljanju i djelovanju na prostor. Težnja za eksperimentom rezultira provokativnim diskursom koji propituje i nadilazi ranije pristupe arhitektonskog modela, ustupajući put razvoju novih znanja i istraživačkih praksi. Metodologija Urbanih studija temelji se na interdisciplinarnom istraživanju i kolaboraciji, umrežavanju i kreativnosti te na kritičkom promišljanju ustaljenih, ali i inovativnih arhitektonskih i urbanih normativa koji kreiraju otpornu i održivu (prostornu) budućnost. Kroz sadašnje i buduće obrasce urbanizacije, tehnološkog i inženjerskog napretka, društvenih, ekonomskih i geopolitičkih promjena te promjena unutar struke program Urbanih studija platforma je za izravno uključivanje u te transformacije.

Kroz studijski program razvija se spekulativno mišljenje koje prihvaća dijalog arheologije modernih ideja i suvremenosti otvarajući prostor za projektiranje smislene budućnosti. Studij se bavi koegzistencijom urbanih entiteta, infrastrukture, tehnologije, prirode i ljudi. Fokus DELTALAB-a, a tako i njegove sastavnice Urbanih studija, čine budućnost, hibridnost, žilavost, klimatske promjene, krizne situacije.

Radi se o interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju pri Sveučilištu u Rijeci, a provodi ga Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam – DELTALAB. Program je namijenjen osobama sa završenim diplomskim studijima iz Hrvatske i inozemstva koje imaju sklonost prema interdisciplinarnom, istraživačkom i projektnom radu te praktičnu pozadinu u disciplinama srodnima Studiju – određene tehničke i humanističke znanosti, vizualna umjetnička područja i geografija.

Studij se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku uz mentorstvo internacionalnih stručnjaka i traje 3 semestra. Posljednji semestar je namijenjen izvedbi završnoga rada, nakon čega slijedi javna prezentacija. Po završetku studijskog programa stječe se 90-94 ECTS boda i titula specijalist/ica urbanističkih studija. Ukupan trošak studijskog programa iznosi 7.500,00 HRK, a nastava se održava većim dijelom na raznim lokacijama u Rijeci te na Cresu (Palača Moise) i na terenu uz osiguran smještaj.

Svaka generacija polaznika Urbanih studija bavit će se konkretnom urbanom problematikom, suočavat će se sa stvarnim potrebama suvremenog grada i prostora te poželjnim i mogućim budućnostima na specifičnoj lokaciji.
Koncept „Fantastičnih zona“ raspoznaje specifičnosti povijesnog razvoja grada te ih prihvaća kao spontano nastale, pragmatične urbane sustave. Elementi grada koriste se kao građa za eksperimente s permutacijama, novim hibridizacijama, pojačavanjima urbanih performansa, a sve s ciljem stvaranja hipotetskih situacija.
Prva generacija u akademskoj godini 2022./2023. obrađivat će temat „Žilavi Kampus: Fantastična zona“, odnosno teritorij Sveučilišnog Kampusa u Rijeci.

Natječaj je otvoren do 11. srpnja 2022.

Više informacija možete dobiti putem e-pošte urbanstudies@deltalab.hr i na stranici https://deltalab.hr/urbani-studiji/.

URBANI STUDIJI

Skip to content
Virtualna sova UNIRI