Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih studija u 2020./2021. ak. god.

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 19. svibnja 2020. godine, Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021. ak. god.

Skip to content