KATEGORIJE

Natječaj za upis u I. godinu studija u 2024./2025. ak. god. – prijediplomski i integrirani studiji

23.04.2024. / vijesti / studenti

Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 007-01/24-03/02, URBROJ: 2170-137-01-24-130 od 23. travnja 2024. godine) Sveučilište u Rijeci objavljuje NATJEČAJ  za upis  u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademsku godinu 2024./2025.

Prijave za upis na sve studije provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Više…

Skip to content