Natječaj za upise u I. godinu 2019./2020. ak. god. – preddiplomski i integrirani studiji

Sveučilište u Rijeci je objavilo Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god. Natječaj se nalazi na sljedećoj poveznici.