KATEGORIJE

(Ne)vidljivi u visokom obrazovanju

17.11.2020. / vijesti / sveučilište i društvo

U povodu Svjetskog dana (pravednog) pristupa visokom obrazovanju na Sveučilištu u Rijeci, u organizaciji Sveučilišnog savjetovališnog centra, održana je online konferencija pod nazivom ”(Ne)vidljivi u visokom obrazovanju”.

Na panelu su uvodnim izlaganjima sudjelovali:

  • prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
  • mr. sc. Ninoslav Šćukanec Schmidt, izvršni direktor Instituta za razvoj obrazovanja
  • Aleksandar Šušnjar, voditelj Ureda za institucijska istraživanja, razvoj kvalitete i članstva u EU mrežama Sveučilišta u Rijeci
  • dr. sc. Saša Puzić, viši znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu

G. Šćukanec Schmidt predstavio je novi strateški dokument ”Načela i smjernice za razvoj socijalne dimenzije”, koji je pripremila posebna savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja pri Skupini za praćenje bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group), a koja će biti službeno predstavljena u četvrtak, 19. studenog 2020. na ministarskoj konferencija bolonjskog procesa.

Više informacija o Bolonjskom procesu i ministarskoj konferenciji, kao i Nacrt Rimskoga priopćenja, dostupni su na mrežnoj stranici Tajništva Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group): http://www.ehea.info

Aleksandar Šušnjar prezentirao je ove dokumente:

Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja

Dr. Saša Puzić, viši znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu voditelj je studije na temu socijalne dimenzije visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, koji je ilustrativno na iskustvima odabranih podzastupljenih i ranjivih skupina studenata ukazao kako su specifične potrebe pojediniih studenata izvan fokusa osoblja na visokoškolkim ustanovama te istaknuto važnost dostupnosti informacija i sveobuhvatne podrške tijekom studija.

Konferencija je polučila izniman interes te je, uz izlagače, sudjelovalo preko 100 studenata i zaposlenika Sveučilišta, kako nastavnog, tako i nenastavnog osoblja, visokoškolskih ustanova u RH dionika iz civilnog sektora, građana te raznih partnerskih državnih i javnih institucija. Sudjelovanje svih ovih ključnih dionika govori o važnosti i kompleksnosti teme socijalne dimenzije u visokom obrazovanju.

U raspravi koja će uslijedila nakon uvodnih izlaganja sudjelovali su i predstavnici akademske i šire zajednice sa svojim iskustvima. Raspravu je moderirala Sandra Nuždić, voditeljica Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci.

Rektorica Prijić Samaržija zaključila je da socijalna dimenzija visokog obrazovanja zahtjeva kontinuirano kvalitetivno i kvantitativno praćenje te da ju je potrebno prebaciti s margina u fokus javnih i obrazovnih politika. Zaključila je i kako imamo puno posla i prostora za napredak, ali i da ćemo se educirati u ovim temama i truditi njegovati i dalje insitucionalnu kulturu otvorenosti i inkluzivnosti.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI