KATEGORIJE

Noći arhitekture na Delti

17.11.2023. / vijesti / zeleni Kampus

DeltaLab – Centar za urbanu tranziciju Sveučilišta u Rijeci i organizacija LIFT- Prostorne inicijative iz Sarajeva organiziraju međunarodni javni program pod nazivom ”Noći arhitekture Sarajevo x Rijeka”. Tematski okvir, a ujedno i završni produkt ovog programa jest ”Tezaurus žilavosti”. Program će biti održan u petak, 24. studenog 2023. od 16 do 23 sata U prostorima DeltaLaba, u zgradi Ivex (Delta 5, Rijeka).

Noći arhitekture Sarajevo prepoznatljiv je program grupe LIFT – Prostorne inicijative iz Sarajeva, koji se održava od 2015. godine, a zadnjih godina provodi se u obliku kolaboracije s drugim organizacijama, koja uključuje i gostovanje u drugim gradovima. Dinamičniji i promjenjiv format programa ima za cilj aktiviranje lokalne zajednice u kreiranju i održavanju narativa u arhitekturi, prostornom planiranju i kulturi.

Zajednička karakteristika Sarajeva i Rijeke (kao i ostalih sudionika programa) je kontekstualna, stoga sudionici programa dolaze iz gradova čije je naslijeđe definirala bivša Jugoslavija, a sadašnjost im još uvijek definira pojam tranzicije kao stanja kompleksne prostorne i urbane mutacije.

Događanje je javno i otvoreno za svu zainteresiranu publiku.


RASPORED:
16:00 – 16:15 _ Otvaranje programa
16:15 – 16:45 _ Prezentacija projekta ”Žilavi Kampus”
17:00 – 19:00 _ Prezentacije pojmova ”Tezaurusa žilavosti”
19:00 – 20:00 _ Moderirana debata
20:00 – 23:00 _ Tulum


”Tezaurus žilavosti” nastat će kroz dinamičan format u kojem sudjeluje preko dvadeset sudionika koji kombinira kratke prezentacije i debatu dok se pojmovi uživo preslaguju na projekcijskom platnu kao paralelni digitalni performans. Odabir pojma proizlazi iz tematskog okvira programa, planetarnog i/ili lokalnog konteksta suvremenog trenutka, osobnog i grupnog fokusa profesionalnog djelovanja te znanstveno-istraživačkog i/ili stručnog interesa. Nakon prezentacijskog dijela slijedi moderirana debata. Koji pojmovi opisuju prostornu i urbanu stvarnost post-jugoslavenskog teritorija? Možemo li, putem našeg dijeljenog regionalnog jezika, stvoriti i zajednički rječnik – ”Tezaurus žilavosti” – suvremene prostorne prakse u doba permanentne krize? To su pitanja na koje Tezaurus žilavosti kao finalni produkt pokušava odgovoriti.

BROŠURA

Skip to content