Nova platforma za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Europska komisija objavila je službenu primjenu nove platforme pod nazivom Platforma za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, koja u potpunosti zamjenjuje dosadašnju platformu za ova dva EU programa – Participants portal.

Najvažnija promjena jest uvođenje Organizacijskog ID broja, koji u ova dva programa zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije.

PIC će do daljnjeg ostati u upotrebi samo za oznaku kvalitete (ESC52) u programu Europske snage solidarnosti te će se moći provjeriti unutar nove platforme. U prijelaznom razdoblju će i dalje biti u upotrebi u nekim alatima (npr. Mobility tool+).

Preporučamo organizacijama koje su registrirane preko Participants Portala da putem nove platforme provjere točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzmu svoj Organizacijski ID broj. Ranije registrirane organizacije ne moraju mijenjati već učitane podatke ili dokumentaciju, osim ako ih Nacionalne agencije, Europska komisija ili EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) to zatraže.

Nove organizacije se mogu registrirati na gornjoj poveznici kako bi ostvarile pravo na prijavu projekata u programu Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, a korisničke upute za prvu registraciju možete preuzeti ovdje.

Korištenje Organizacijskog ID broja započinje već od novoobjavljenog natječaja za prijavu projektnih prijedloga u sklopu programa Erasmus+.