KATEGORIJE

Nova platforma za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

07.11.2019. / vijesti / eu projekti

Europska komisija objavila je službenu primjenu nove platforme pod nazivom Platforma za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, za aktivnosti ova dva programa koje su u nadležnosti nacionalnih agencija. Ova platforma zamjenjuje dosadašnju platformu za ova dva EU programa – Participants portal.

Najvažnija promjena jest uvođenje Organizacijskog ID broja, koji u ova dva programa zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije.

PIC će do daljnjeg ostati u upotrebi samo za oznaku kvalitete (ESC52) u programu Europske snage solidarnosti te će se moći provjeriti unutar nove platforme. U prijelaznom razdoblju će i dalje biti u upotrebi u nekim alatima (npr. Mobility tool+).

Iako je svim fakultetima dodijeljen vlastiti organizacijski ID i dalje ostaje vrijediti pravilo da se sve decentralizirane aktivnosti Erasmus+ programa (KA1 Mobilnost, KA2 Strateška partnerstva i KA3 Mladi) prijavljuju preko Sveučilišta, samo sada koristeći organizacijski ID Sveučilišta umjesto PIC broja.

Korištenje Organizacijskog ID broja započinje već od novoobjavljenog natječaja za prijavu projektnih prijedloga u sklopu programa Erasmus+.

Skip to content