NOVE PREPORUKE ZA NASTAVU NA VISOKIM UČILIŠTIMA

U nastavku možete pronaći nove preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju virusa COVID-19. PREPORUKE

Skip to content