NOVE preporuke za preddiplomsku, diplomsku I poslijediplomsku nastavu na sveučilištima s obzirom na epidemiju COVID-19

Objavljene su nove preporuke vezane za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištima s obzirom na epidemiju COVID-19. Detaljne informacije možete pronaći na sljedećem LINKU.

Skip to content