KATEGORIJE

Novi Erasmus natječaj za stručne prakse studenata u 2022./2024.

13.09.2022. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci dana 12. rujna 2022. godine objavilo je Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse u 2022./2024. u okviru programa Erasmus (projekt 2022-1-HR01-KA131-HED-000051706).

Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Rijeci dodijeliti za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse ovisi o raspoloživosti sredstava. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. listopada 2022. do 30. srpnja 2024.

Najkraće trajanje standardne (fizičke) studentske mobilnosti je 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci.

U dogovoru s inozemnom institucijom, studenti preddiplomskog i diplomskog studija mogu ostvariti i tzv. blended mobilnost – kratkoročnu fizičku mobilnost u trajanju od 5-30 dana uz obveznu virtualnu mobilnost prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti.

Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć posredničkih agencija, samoinicijativno ili uz pomoć mentora/Erasmus koordinatora na svojoj sastavnici.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Stručna praksa se izvodi u punom radnom vremenu, u trajanju od minimalno 30 sati tjedno.

Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za stručnu praksu studenata: institucije EU-a i ostala tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije (njihov iscrpni popis nalazi se na stranici https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr); organizacije koje upravljaju programima EU-a kao što su nacionalne agencije za program Erasmus+ (kako bi se izbjegao mogući sukob interesa i/ili dvostruko financiranje).

Natječaj će biti otvoren do iscrpljenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 1. ožujka 2024. godine.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content