KATEGORIJE

Novi ERASMUS natječaj za studijski boravak studenata u 2022./2023.

31.01.2022. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci 1. veljače 2022. raspisuje Erasmus natječaj za mobilnost studenata u svrhu studiranja na inozemnim partnerskim ustanovama u zimskom semestru ili cijeloj akademskoj godini 2022./2023.

Erasmus omogućava studentima da dio studijskih obaveza na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Sveučilište u Rijeci ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za akademsku godinu 2022./2023. (popis partnerskih visokoškolskih ustanova objavljen je uz tekst Natječaja).

Najkraće trajanje dugoročne fizičke studentske mobilnosti je 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Studenti mogu ukoliko inozemna institucija nudi takvu opciju, ostvariti kombiniranu (blended) mobilnosti koja uključuje fizičku mobilnost u trajanju od 5-30 dana uz obveznu virtualnu komponentu. Doktorandi i poslijedoktorandi mogu ostvariti kratkoročnu fizičku mobilnost u trajanju od 5-30 dana bez obvezne virtualne komponente. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. lipnja 2022. do 30. rujna 2023.

Student može dobiti Erasmus financijsku potporu za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija: preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku, neovisno o broju i vrsti mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) i Erasmus Mundusu također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

Sukladno preporuci Agencije za mobilnost i programe EU, studenti mogu dobiti dodatnu financijsku potporu od 250 EUR mjesečno ako pripadaju nekoj od ranjivih skupina studenata, ukoliko u okviru natječaja zatraže dodatnu potporu te prilože dokaznu dokumentaciju. Dodatnu potporu mogu tražiti studenti slabijeg socioekonomsko statusa, izbjeglice i tražitelji azila, studenti s potporom za uključivanje (posebne

potrebe), studenti čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja, studentice u tehničkom, studenti u humanističkom području, stariji studenti, studenti s djecom, studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske manjine, studenti iz alternativne skrbi te studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva.

Rok za prijavu studenata za studijski boravak je 4. travnja 2022.

Nadalje, Sveučilište ima trajno otvorene Erasmus natječaje:

  • Erasmus Natječaj za mobilnost osoblja
  • Erasmus Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse
  • Erasmus Natječaj za mobilnost studenata u svrhu pohađanja Erasmus+ Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs – BIP) u 2021./2023.

Detaljnije o otvorenim natječajima

Centar za međunarodnu mobilnost održavat će Erasmus online info dane u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta. Na mrežnim stranicama sastavnica objavljivat će se termini održavanja info dana.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content