KATEGORIJE

Novi Erasmus natječaj za pohađanje BIP programa u 2024./2026.

06.05.2024. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci 6. svibnja 2024. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu pohađanja Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs – BIPs) u 2024./2026. u okviru programa Erasmus.

Kombinirani intenzivni programi (Blended Intensive Programs –  BIP) su kratki, intenzivni programi u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta. Programi mogu uključivati učenje usmjereno na konkretna pitanja, u kojem transnacionalni i transdisciplinarni timovi zajedno rade na njihovu rješavanju.

Studentimogu, u dogovoru s inozemnom institucijom, ostvaritikombiniranu (blended) mobilnost u okviru Kombiniranog intenzivnog programa (Blended Intensive ProgramBIP) ukoliko ga inozemna ustanova organizira. Pritom fizička mobilnost mora trajati minimalno 5 dana, a maksimalno 30 dana uz obveznu virtualnu mobilnost prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Blended mobilnost u okviru BIP-a mora rezultirati s minimalno ostvarena 3 ECTS boda.

Uvjet koji mora biti ostvaren prije odlaska na mobilnost je potpisan međuinstitucijski Erasmus+ sporazum o suradnji između Sveučilišta u Rijeci i partnerske visokoškolske ustanove u inozemstvu koja organizira BIP.

Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. lipnja 2024. do 31. srpnja 2026.

Tekst natječaja – BIP 2024./2026.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content