KATEGORIJE

Novi ERASMUS natječaji za studente i osoblje u 2021./2022.

16.05.2021. / vijesti / djelatnici

Sveučilište u Rijeci 17. svibnja 2021. raspisuje Erasmus natječaj za mobilnost studenata u svrhu studiranja na inozemnim partnerskim ustanovama u ljetnom semestru 2021./2022. te Natječaj za mobilnost osoblja u 2021./2022.

Erasmus omogućava studentima da dio studijskih obaveza na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Sveučilište u Rijeci ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za akademsku godinu 2021./2022. (popis partnerskih visokoškolskih ustanova objavljen je uz tekst Natječaja).

Najkraće trajanje dugoročne fizičke studentske mobilnosti je 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Studenti mogu ukoliko inozemna institucija nudi takvu opciju, ostvariti kombiniranu (blended) mobilnosti koja uključuje fizičku mobilnost u trajanju od 5-30 dana uz obveznu virtualnu komponentu. Doktorandi i poslijedoktorandi mogu ostvariti kratkoročnu fizičku mobilnost u trajanju od 5-30 dana bez obvezne virtualne komponente. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. rujna 2022.

Student može dobiti Erasmus financijsku potporu za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija: preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku, neovisno o broju i vrsti mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) i Erasmus Mundusu također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

Sukladno preporuci Agencije za mobilnost i programe EU, studenti mogu dobiti dodatnu financijsku potporu od 250 EUR mjesečno ako pripadaju nekoj od ranjivih skupina studenata, ukoliko u okviru natječaja zatraže dodatnu potporu te prilože dokaznu dokumentaciju. Dodatnu potporu mogu tražiti studenti slabijeg socioekonomsko statusa, izbjeglice i tražitelji azila, studenti čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja, studentice u tehničkom, studenti u humanističkom području, stariji studenti, studenti s djecom, studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske manjine, studenti iz alternativne skrbi te studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva.

Rok za prijavu studenata za studijski boravak je 20. rujna 2021.

U okviru Natječaja za mobilnost osoblja, nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

–         održavanja nastave/podučavanja (za nastavno osoblje);

–         stručnog usavršavanja/osposobljavanja (za nastavno i nenastavno osoblje);

–         kombinaciju održavanja nastave/podučavanja i stručnog usavršavanja / osposobljavanja (za nastavno osoblje).

Standardna (fizička) mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave i u svrhu stručnog usavršavanja može trajati (isključujući dane provedene na putu) najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca. Nadalje, moguća je i blended mobilnosti, odnosno kombinacija fizičke i virtualne mobilnosti. Format podrazumijeva kratkoročnu fizičku mobilnost kombiniranu s online učenjem odnosno s obaveznom virtualnom komponentnom prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Fizički dio mora trajati od 5 do 30 dana.

Mobilnost mora biti organizirana i provedena isključivo u razdoblju od 1. studenog 2021. do 31. listopada 2023.

Rok za prijavu osoblja je 10. rujna 2021.

Nadalje, Sveučilište u Rijeci će objaviti Erasmus Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u 2021./2022. nakon što Europska komisija / Agencija za mobilnost i programe EU objave natječajnu dokumentaciju za 2021./2022. godinu.

Ured za međunarodnu mobilnost održavat će Erasmus online info dane u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta. Na mrežnim stranicama sastavnica objavljivat će se termini održavanja info dana.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Ured za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content
Virtualna sova UNIRI