KATEGORIJE

Novi kodeksi EK u području vrednovanja znanja

18.03.2024. / vijesti / inovacije

Nakon godinu dana rada „zajednice prakse“ (eng. Community of practice – CoP) i javnih konzultacija održanih u jesen 2023. godine, Europska komisija je 5. ožujka objavila Preporuke vezane uz dva nova kodeksa dobrih praksi iz područja vrednovanja znanja.

Kodeksi na temu suradnje industrije i akademske zajednice za vrednovanje znanja i angažmana građana za vrednovanje znanja  pružaju smjernice za istraživače i inovatore o tome kako aktivno sudjelovati s drugim dionicima u zajedničkom stvaranju i valorizaciji znanja za dobrobit gospodarstva i društva.

Kodeks dobre prakse za zajedničko stvaranje znanja u industriji i akademskoj zajednici radi njegova vrednovanja daje praktične smjernice za stvaranje uspješnih partnerstava za valorizaciju znanja. Poziva na promicanje zajedničkog stvaranja u strategiji organizacije, ulaganje u vještine, umrežavanje, komunikaciju i podizanje svijesti. Naglašava važnost stvaranja poticaja i jačanja uloge posrednika i zajedničkih infrastruktura u transferu rezultata istraživanja u poslovne primjene.

Kodeks dobre prakse za građanski angažman u vrednovanju znanja nudi praktične smjernice za jačanje veza između istraživačke zajednice i dionika iz društva radi boljeg prihvaćanja rezultata istraživanja. Identificira potrebu za strateškim pristupom na razini organizacije koji potiče međusektorsku suradnju, podizanje svijesti i jačanje uloge posrednika.

Usvajanje Preporuka Komisije o kodeksima prakse važan je korak u provedbi Vodećih načela za vrednovanje znanja usvojenih u prosincu 2022. godine.

Skip to content