KATEGORIJE

Višegodišenja uspješna suradnja

17.01.2020. / vijesti / o sveučilištu

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci danas je u Sali Senata održan sastanak povodom obilježavanja višegodišnje uspješne suradnje te slijedom potpisanog Sporazuma o suradnji između Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Instituta ”Ruđer Bošković” i poduzeća Fidelta d. o. o.  koji su zajednički osnovali 2009. godine Doktorski studij ”Medicinska kemija”, čiji je program prezentirala  doc. dr. sc. Ivana Ratkaj s Odjela za biotehnologiju, a radni sastanak bio je prigoda za trasiranje novih mogućnosti I širenja suradnje, te  je tom prilikom oformljeno i Vijeće doktorskog studija.  

Program doktorskog studija Medicinska kemija proizašao je iz prepoznate potrebe za visokokvalificiranim kadrom u farmaceutskim i istraživačkim kompanijama. Studij uspješno djeluje 10 godina, a od 2016. izvodi se kao zajednički studij s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci te je 2019. godine provedena uspješna reakreditacija programa. Potpisivanjem Sporazuma uređena su prava intelektualnog vlasništva u odnosu na doktorske radove te je regulirano plaćanje školarina doktorskog studija, što omogućuje daljnje unaprjeđivanje programa i sadržaja studija. Ovaj je Sporazum od iznimne važnosti, jer su njime omogućena daljnja zajednička suradnja i istraživanja. 

Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci istakla je na današnjem sastanku zadovoljstvo ovim modelom i dosadašnjim razvojem suradnje. Naglasila je također kako je vrlo bitno da akademska zajednica prati promjene, bude informirana i usklađuje interese te je u tom segmentu dragocjena komunikacija s aktualnim partnernima na projektu, koji ogledava sinergiju gospodarstva I obrazovanja. Rektorica je upoznala nazočne s činjenicom da je Sveučilište u Rijeci nedavno kao partner primljeno u europsku mrežu sveučilišta YUFE, inače  ocijenjenom kao najbolja mreža sveučilišta u EU, u kojoj se nalaze kao partneri I neakademske insititucije.  Prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pročelnica Odjela za biotehnologiju kazala je da je suradnja na doktorskom studiju, pod egidom da znanost nema granica – svih okupljenih partnera dio jedne šire suradnje I poručila kako će Odjel za biotehnologiju učiniti sve da se suradnja nastavi I obogati u buduće. Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dekan Medicinskog fakulteta primijetio je kako  je potrebno posvećeno raditi na tome da djeci, studentima, istraživačima koji ulaze u realni svijet – ostavimo bolju budućnost, izrazivši svoje uvjerenje da je to i moguće.  Prof. dr. sc. David Smith, ravnatelj Instituta ”Ruđer Bošković” ukazao je na kompleksnu misiju  koju IRB ima u društvu. U tom kontekstu formiranje ovog doktorskog studija bio je produkt potreba uočenih na tržištu rada, a sada nakon evaluacije programa stvoren je prostor za njegovo unaprjeđivanje pri čemu svi partneri trebaju zajednički raditi, jednako na koristi društva, I u korist znanstvenih istraživača tj.stručnjaka. 

Kada se studij formirao, navodezao se prof. dr. sc. Milan Mesić, Fidelta d. o. o. on je bio pokretan s vizijom uspostave novog načina edukacije stručnjaka koji će dobiti adekvatno obrazovanje potrebama realnog sektora. U tom je smislu studij medicinske kemije bio nešto novo, jer u regiji ne postoji ništa slično, a osobe koje završe ovaj doktorski studoij visoko su zapošljive na tržištu rada. 

Odjel za biotehnologiju osnovan je odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci u rujnu 2008. godine a od 2009. provodi jedan preddiplomski studij ”Biotehnologija i istraživanje lijekova” te 3 diplomska studija, ”Istraživanje i razvoj lijekova”, ”Biotehnologija u medicini” i ”Medicinska kemija”. Rad Odjela baziran je na njegovim djelatnicima koji su većinom došli iz najboljih domaćih (IRB, Pliva, Fidelta, Medicinski fakultet) i vrhunskih stranih institucija (Harvard, NIH). Osim nastavne djelatnosti, Odjel je snažno orijentiran na znanstvenoistraživački rad te je opremljen vrhunskom opremom za provedbu interdisciplinarnih istraživanja iz područja biomedicine, biologije i kemije.  Daljnji razvoj znanstvene strukture planiran je projektom CEPRIL (Centar za predklinički razvoj i istraživanje lijekova), kojim će biti osigurani inovativni istraživački programi i omogućeni novi projekti u smjeru pronalaska novih lijekova i terapija.

Kroz intenzivnu suradnju s gospodarskim i industrijskim sektorom prepoznata je velika potražnja u biofarmaceutskoj i biotehnološkoj industriji za kvalificiranim doktorima znanosti s interdisciplinarnim znanjima u farmaceutici, istraživanju lijekova, biotehnologiji i medicinskoj kemiji te Odjel 2009. godine počinje izvoditi Doktorski studij Medicinska kemija. Osnivači studija su Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet,  Odjel za biotehnologiju, farmaceutska kompanija Fidelta d. o. o. i Institut ‘’Ruđer Bošković’’, čime je osigurana suradnja sa industrijskim i znanstvenim sektorom. Preddiplomskim, diplomskim i doktorskim programima Odjela za biotehnologiju stvoreni su snažni temelji na Sveučilištu u Rijeci za razvoj novim studija poput studija farmacije.  

Program doktorskog studija kontinuirano se nadopunjuje prema potrebama i strukturi tržišta te od 2016. godine studij ”Medicinske kemije” postaje zajednički studij sa poslijediplomskim studijem Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Jedinstveni višeinstitucijski i interdisciplinarni studij predstavlja moderan studijski program koji odgovara potrebama tržišta za visoko educirane znanstvenike. Nastava doktorskog studija izvodi se u Rijeci i u Zagrebu, a studijski program je organiziran u module i kolegije.  Predavanja su organizirana u 3 obavezna modula nakon čega studenti imaju mogućnost samostalnog odabira izbornih kolegija i odlučuju koja znanja su im potrebna za izradu svojih doktorata i znanstveno usavršavanje. Voditelji modula i kolegija zaposlenici su Odjela za biotehnologiju, Medicinskog fakulteta, Fidelte d. o. o. i Instituta ‘’Ruđer Bošković’’, vrhunski znanstvenici koji studentima pružaju moderan uvid u specifične problematike te svojim iskustvom pripremaju doktorande za buduće izazove. Ovakav interdisciplinarni pristup doktorskom studiju osigurava održivost programa te dugoročnu zapošljivost studenata. Znatan broj doktora medicinske kemije nastavlja svoj znanstveno istraživački rad u najboljim znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu. 

Osnovna prednost ovog programa proizlazi iz njegove poveznice sa gospodarskim, industrijskim  i znanstvenim sektorom.  Veliki naglasak tijekom studija je stavljen na kontinuirano usavršavanje i znanstvenu aktivnost studenata koji kroz izradu svojih doktorata sudjeluju na mnogim konferencijama. Također pravilnikom o studijima  predviđeno je i stjecanje doktorata prema skandinavskom modelu, tj. doktorat se sastoji uvoda i od najmanje 4 znanstvena rada objavljena u eminentnim znanstvenim časopisima nakon upisa doktorata.  

Na doktorskom studiju veliki trud se ulaže i praćenje napretka studenta te stoga već treću godinu organiziramo i dan doktoranda gdje studenti mogu prezentirati svoje znanstvene rezultate kao i prisustvovati obrani teme doktorata i doktorske disertacije te tako dobiti uvid u cijelu proceduru obrane. 

U cilju kontinuirane modernizacije, unapređenju i atraktivnosti programa ove godine uvedeno je 8 novih kolegija i modul mikooskopiranja, koji će dati studentima praktična znanja iz područja fluorescentne i konfokalne mikroskopije, kao i iz mikroskopije atomskih sila. 

Doktorski studij trenutno ima 61 studenta, a dosad je, u manje od 10 godina postojanja, promovirano 18 doktorica i doktora znanosti iz područja medicinske kemije. Planovi za budućnost idu ka internacionalizaciji programa i u potpunosti prelazak na izvođenje nastave na engleskom jeziku, čime bi ovaj program postao atraktivan i za studente iz Europske unije.

Skip to content