KATEGORIJE

Obilježen međunarodni dan osoba s invaliditetom

04.12.2019. / vijesti / studenti

Sveučilište u Rijeci obilježilo je sedmi po redu Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Sveučilište ovaj dan obilježava svakog prosinca, a sama povijest obilježavanja potječe iz 1956. godine s ciljem da se razvije bolje razumijevanje problema invaliditeta u široj zajednici. Upravo je 3. prosinac dan međunarodnog poštivanja promoviran od strane Ujedinjenih naroda od 1998. godine.

Sveučilište je ovaj dan odlučilo obilježiti u “Akvariju” na Kampusu, dodjelom nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom riječkog sveučilišta, Mladenu Bošnjaku.

U vezi samog današnjeg događaja rekla nam je nešto više dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, koordinatorica Ureda za studente s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci:

Nekako smo se usmjerili na to da zapravo nastojimo promovirati studentske akademske uspjehe studenata s invaliditetom kojih svake godine ima sve više. Naravno, na obilježavanju takvog dana nismo se usmjerili samo na uspjehe nego smo pokušali uvijek uvesti neku aktivnost koja bi možda malo dočarala neku aktivnu participaciju osoba s invaliditetom u različitim segmentima, u smislu nekakvih možda umjetničkih aktivnosti, studentskog aktivizma i uvijek nastojimo to kombinirati s predavanjima gdje zapravo nastojimo članove akademske zajednice, a i šire nekako senzibilizirati za tu problematiku i promovirati uključivost kao jednu važnu poruku zapravo za sve.

Tako je u istom duhu doc. dr. sc. Sanje Grbić s Pravnog fakulteta u Rijeci održala gostujuće predavanje o zaštiti prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Profesorica nam je rekla nešto više o samome predavanju:

Pripremila sam predavanje o zaštiti prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj s naglaskom na promjenu stajališta koja naravno trebaju zahtijevat barem potrebu osvještavanja i ovo je bila jedna fantastična prilika da se priča o tome, da ta zaštita ne počiva samo na nacionalnim propisima. Kada govorimo o nacionalnim propisima to su oni koji utječu na zonu odnosno sferu socioekonomskih zaštita i prava osoba s invaliditetom, a ono što je najvažnije je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom koja je usvojen u okviru Ujedinjenih naroda i koja ovdje pruža dodatnu zaštitu odnosno mijenja u potpunosti stajalište koje je do sada bilo unatrag 15 godina, koje je dovelo do mogućnosti da se u odnosu osoba s invaliditetom više ne gleda samo s ove sfere socijalne pomoći nego i na njihovu integraciju i uklapanje u društvo odnosno na ravnopravnoj osnovi sa svima nama. Uz to, još ću nešto reći o Europskoj praksi za ljudska prava koji naravno opet primjenjuje odredbe i konvencije prava osoba s invaliditetom i opet širi tu značajnu zaštitu dodajući nova prava i naravno, ono što ja najviše volim reći, potiče svijest svih nas, naravno da tu nisu samo socijalna, građanska i politička prava, odnosno potiče da se izjednače i zabrani svaka diskriminacija i da bude u potpunosti jednaka s onim pravima koja jamče standardi, život, odnosno jednakost osoba s invaliditetom.

Osim profesorice koja je održala gostujuće predavanje, htjeli smo saznati što naši studenti misle i dobili smo komentar od studenta Tina Vodanovića, apsolventa na Kulturalnim studijima na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a uz to i predstavnika studenata s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci i voditelja Ureda za potporu studenata s invaliditetom u Studentskom zboru:

Što se tiče obilježavanja međunarodnog dana, njegova prvotna svrha je ta da se senzibilizira društvo općenito kao prvo na postojanje osoba s invaliditetom u društvu jer mislim da smo i po tome, da nam je svijest na dosta niskom nivou, a da ne budem baš previše kritičan, drugi cilj po meni bi nekako bio sama senzibilizacija na prava i mogućnosti koje osobe s invaliditetom kao građani odnosno sudionici društva i društvenih aktivnosti postižu.

Barbara Vardić, bivša studentica na Filozofskom fakultetu u Rijeci, danas je u funkciji volontera Ureda za studente s invaliditetom, a kao moderatorica samog događaja dala nam je svoje viđenje obilježavanja Dana osoba s invaliditetom:

Okupili smo se ovdje kako bi obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom, ali kako ja to volim reći, ja to više gledam kao slavlje naših uspjeha, jer zapravo smatram da uvijek što god se obilježava u životu, a smatram da se treba obilježiti svaki dan, smatram da bi fokus trebao biti na uspjesima i na slavlju, a ne na nekakvom obilježavanju jer osobe s invaliditetom u našem društvu postoje svakog dana, a ne samo kada su to samo neki posebni dani u kalendaru.

I za kraj, kakav bi ovo članak bio da nismo i pričali s nagrađenim studentom?

Mladen Bošnjak, redovni je student 2. godine dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija „Povijest – Filozofija“ na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Osim što vrlo uspješno studira, bavi se i studentskim aktivizmom, posebno u sklopu Ureda za studente s invaliditetom. Inače dolazi iz Zagreba, a na pitanje kako se snašao na diplomskom studiju u Rijeci i kakav je dojam o osvojenoj nagradi odgovorio je:

Dolazim iz Zagreba, došao sam ovdje na diplomski studij u Rijeku prije godinu dana i zapravo mi je ovdje fantastično, osamostalio sam se, maknuo sam se od doma i zapravo je fantastično živjeti u studentskom domu. To je jedno potpuno novo iskustvo za mene i jako sam sretan što smo danas ovdje i mislim da je ova nagrada vrlo značajna zato što njome Sveučilište šalje poruku društvu da su osobe s invaliditetom također važne i da se njihov trud prepoznaje i cijeni.

Još jednom, velike čestitke Mladenu Bošnjaku i pohvale svim studentima volonterima, profesorima i organizaciji koji su omogućili da se u vedrom duhu na Sveučilištu obilježi još jedan Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Preuzeto: kisobran.uniri.hr

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI