KATEGORIJE

Obilježena godišnjica potpisivanja dokumenta Magna Charta Universitatum

22.09.2022. / vijesti / međ. suradnja

Prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Marta Žuvić sudjelovala je na obilježavanju godišnjice potpisivanja izvornog dokumenta Magna Charta Universitatum, dokumenta koji je 1988. godine u Bologni potpisalo 388 rektora u nazočnosti mnogih političkih vođa i predstavnika društva, a koji definira ključna načela koja podupiru postojanje sveučilišta, poput akademske slobode i institucionalne autonomije.

Svake godine Opservatorij Magna Charta, neovisna udruga sveučilišta potpisnika, organizira međunarodnu konferenciju koja se bavi aktualnim izazovima u održavanju temeljnih vrijednosti i odgovornom služenju društvu. Ovogodišnja konferencija s temom „Sveučilišta u suradnji s društvom u turbulentnim vremenima” održana je od 14. do 16. rujna na Sveučilištu u Bologni, a zaključena je svečanom ceremonijom kojom je obilježena 34. godišnjica potpisivanja originalnog dokumenta.

Dokument je revidiran 2020. godine kako bi se ukazalo na promjene u svijetu s kojima se suočavaju sveučilišta, a potpisalo ga je više od 950 čelnika sveučilišta iz 94 zemlje iz cijeloga svijeta, a među njima i rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

Svi potpisnici potvrđuju da su predani očuvanju ključnih načela postojanja i djelovanja sveučilišta, a Magna Charta pomaže im da učinkovitije odgovore na izazove s kojima se suočavaju te da ojačaju sposobnost podupiranja temeljnih vrijednosti za dobrobit svojih studenata, društva i sveučilišnih zajednica. Sve godine broj potpisnika raste, a Magna Charta Universitatum nastavlja djelovati kao potpora misiji i radu sveučilišta diljem svijeta.

Skip to content