KATEGORIJE

Objavljen članak u časopisu Advanced Materials

14.06.2022. / vijesti / znanstvenici

Doc. dr. sc. Iva Šarić Janković i prof. dr. sc. Mladen Petravić s Fakulteta za fiziku objavili su kao koautori članak Entropy-driven Self-healing of Metal Oxides Assisted By Polymer-inorganic Hybrid Materials  u jednom od najboljih časopisa iz područja znanosti o materijalima, Advanced Materials, kategorija exc, faktor odjeka 30,85.  Autori: O. Yurkevich, E. Modin, I. Šarić, M. Petravić i M. Knez (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202202989)

Članak je proizašao iz suradnje s profesorom Matom Knezom i njegovom grupom iz San Sebastijana u Španjolskoj. Ova suradnja je, između ostaloga, financirana Namjenskim financiranjem znanstvenih kolaboracija koje promiču međunarodnu vidljivost i internacionalizaciju na Sveučilištu u Rijeci, pod nazivom “Znanstvena kolaboracija s profesorom Matom Knezom s Instituta nanoGUNE u Španjolskoj u području narastanja nanostruktura metodom depozicije atomskih slojeva”. Profesor Mato Knez, uz Oksanu Yurkevich glavni i dopisni autor na ovom članku, je počasni profesor Sveučilišta u Rijeci.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI