Objavljen EFRR natječaj – IRI faza II

Objavljen je natječaj Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Cilj natječaja je dodjela potpora poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Projekti moraju biti unutar natječajem identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja Strategija pametne specijalizacije RH (S3). U okviru S3, RH je definirala 5 tematskih područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i Bioekonomija.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja mogu biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici, dok prihvatljivi partneri mogu biti poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja, što uključuje fakultete i sveučilišta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 kuna, a najviši iznos 30.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore ovisi o veličini poduzeća, kao i o vrsti projektnog istraživanja.

Predaja projektnih prijedloga moguća je od 14. veljače 2020. godine od 11:00 sati, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 29. lipnja 2020. godine u 11:00 sati. Obzirom da će se evaluacija vršiti po redoslijedu zaprimanja te je predviđena mogućnost obustave poziva nakon što iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava, dosegne 300% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava namijenjenog natječaju, savjetujemo da projekt prijavite čim je prije moguće nakon otvaranja prijava.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.