Objavljen EFRR natječaj

Objavljen je natječaj “Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena” financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Predmet natječaja je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj.

Svrha natječaja je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim (hidrologija, upravljanje vodnim i morskim resursima; poljoprivreda; šumarstvo; ribarstvo; prirodni ekosustavi i bioraznolikost; energetika; turizam; zdravstvo) i/ili transverzalnim sektorima (prostorno planiranje i upravljanje obalnim područjem; upravljanje rizicima).

Prihvatljivi prijavitelji i partneri u sklopu ovog natječaja mogu biti:

  • organizacije za istraživanje i širenje znanja (sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizički ili virtualni subjekti usmjereni na istraživanje) i/ili
  • istraživačke infrastrukture (objekti, resursi i s tim povezane usluge koje znanstvenici upotrebljavaju za provedbu istraživanja u svojem polju).

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 200.000,00 kuna, a najviši iznos 3.000.000,00 kuna. Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Predaja projektnih prijedloga moguća je najranije od 23. rujna 2019. godine, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. ožujka 2020. godine.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike organizira informativnu radionicu za ovaj natječaj. Radionica će se održati u četvrtak 25. srpnja 2019. od 12:30 do 16:00 sati u Hrvatskim vodama (Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb). Prijava je obavezna na e-mail skop@mzoe.hr s naznakom “Prijava na informativnu radionicu za Poziv primijenjena istraživanja”.