Objavljen natječaj „Kina – inovativni centri za lokalne zajednice“

Europska komisija objavila je natječaj namijenjen pokretanju inovativnih kulturnih središta vezanih uz film i kinematografiju, s posebnim naglaskom na područja koja su infrastrukturno deficitarna u pogledu razvoja kino prikazivačkog i kulturnog sadržaja.

Fokus natječaja je pružanje potpore za aktivnosti vezane uz razvoj publike, a kina će se ujedno poticati na omogućivanje pristupa ne samo audiovizualnom sadržaju već i svim ostalim kulturnim sadržajima i uslugama, kao i edukativnim i/ili zabavnim aktivnostima usmjerenima na mlađu publiku.

Rok za podnošenje prijava je 25. rujna 2019., a maksimalno sufinanciranje Europske komisije može iznositi do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti. Sredstva predodređena za ovaj natječaj iznose ukupno dva milijuna eura.

Prihvatljivi prijavitelji ovog natječaja su:

  • Neprofitne organizacije (privatne ili javne),
  • Tijela javne vlasti (nacionalne, regionalne, lokalne),
  • Međunarodne organizacije,
  • Sveučilišta,
  • Obrazovne ustanove,
  • Subjekti koji ostvaruju dobit.

Prioriteti natječaja su tzv. „pripremne aktivnosti“ (preparatory actions) kojima će se testirati nova iskustva i doživljaji odlaska u kino, imajući u vidu potrebe lokalne publike, a posebno su istaknuti su sljedeći aspekti:

  1. Testiranje novih načina razmišljanja o doživljaju kina i stvaranje inovativnih kulturnih centara
  2. Razvoj publike i izgradnja zajednica putem interaktivnih iskustava
  3. Potpora za kinematografsku opremu i digitalizaciju.

Svrha natječaja je predstavljanje i testiranje novih inicijativa u trogodišnjem razdoblju.

Više informacija o samom natječaju možete pronaći na sljedećoj poveznici.