Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je natječaj za međunarodni međusektorski TCA seminar pod nazivom Enhancing Digital Competences in Education and Training koji će se održati Tallinnu, u Estoniji,  od 4. do 7. rujna 2019. godine u organizaciji estonske nacionalne Erasmus+ agencije.

Cilj je seminara potencijalnim prijaviteljima u okviru programa Erasmus+ pružiti priliku za pronalazak projektnih partnera zainteresiranih za ostvarivanje strateškog partnerstva (KA2) u području jačanja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i digitalnih vještina i kompetencija u obrazovanju i osposobljavanju.

Očekivani ishod seminara su nove, kvalitetne KA2 projektne prijave na sljedećem natječajnom roku Europske komisije (2020. godine) za program Erasmus+.

Radni jezik seminara je engleski, a rok za prijavu na seminar je 20. svibnja 2019. godine. Prijaviti se možete putem poveznice.

Seminar će uključivati sudionike iz različitih sektora, a za područje visokog obrazovanja rezervirano je jedno mjesto.

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije.