KATEGORIJE

Objavljeno izvješće EPO Patent Indeks 2022

06.04.2023. / vijesti / inovacije

Europskog patentnog ureda (European Patent Office – EPO) je na svojim mrežnim stranicama objavio statističko izvješće za 2022. godinu, Patentni indeks 2022, koje sadrži najnoviju statistiku i trendove u zaštiti patenata.

Prema podacima u 2022. godini podneseno je 193.460 prijava Europskih patenata, što predstavlja porast od 2.5% u odnosu na 2021. godinu

Pet zemalja iz kojih je zaprimljen najveći broj Europskih patentnih prijava su SAD, Njemačka, Japan, Francuska i Kina koja je udvostručila broj prijava u posljednjih pet godina. Broj prijava iz 39 država članica EPO-a je nepromijenjen i čini 44% svih patentnih prijava.

Prema broju prijava, Hrvatska je zabilježila rast od 18,5% u broju podnesenih prijava (32 prijave u odnosu na 27 prijava u 2021. godini), što ju svrstava na 26. mjesto od 27 zemalja članica Europske Unije. Po broju Europskih prijava Hrvatska je na 31. mjestu između 39 članica EPO-a. U odnosu na broj prijava na milijun stanovnika Hrvatska je na 39. mjestu među „top 50“ zemalja iz kojih je EPO u 2022. godini zaprimio prijave.

Izvješće nudi široku analizu statistika Europskog patentnog ureda te sadrži pregled patentnih prijava i priznatih patenata prama zemljama porijekla, tehničkim područjima te vodećim prijaviteljima u 2022. godine

Skip to content