KATEGORIJE

Objavljeno završno izvješće radne skupine EK o valorizaciji znanja

27.05.2024. / vijesti / inovacije

Europska komisija objavila je završno izvješće radne skupine Mutual Learning Exercise (MLE) kojim se identificiraju djelotvorne i najbolje prakse i instrumenti koji pomažu u provedbi Preporuke Vijeća o vodećim načelima za vrednovanje znanja, a koja je usvojena u prosincu 2022. godine. Kao primjer dobre prakse poticanja aktivnog uključivanja dionika u aktivnosti vrednovanja znanja u Završnom izvješću istaknuta je regionalna digitalna inovacijska platforma RIMAP.

MLE o valorizaciji znanja uspostavljena je kako bi se potaknuo politički dijalog među zemljama EU-a o tome kako provesti Preporuku Vijeća o vodećim načelima za vrednovanje znanja, a istovremeno promicati atraktivne istraživačke karijere. Između ožujka 2023. i ožujka 2024. radilo se na intenzivnoj razmjeni iskustava među 18 zainteresiranih zemalja, uključujući i Hrvatsku.

Poboljšanje načina vrednovanja istraživanja ključno je za oslobađanje punog potencijala znanosti, bolji odgovor na stvarne potrebe društva i olakšavanje pristupa talentima i znanju gospodarstvu. Završno izvješće pruža skup preporuka i alata za politiku programa, mjera i dobrih primjera za jačanje valorizacije znanja diljem Europe.

U najkraćim crtama, u Izvješću se naglašava važnost stvaranja nove društvene i ekonomske vrijednosti te prijelazu s pukog prijenosa znanja na njegovo aktivno valoriziranje, prepoznajući važnost odgovarajućeg upravljanja intelektualnom imovinom (eng. intellectual assets management) naspram tradicionalnih pristupa zaštiti intelektualnog vlasništva (eng. intellectual property protection). Fokus se nadalje pomiče s čisto znanstvenih otkrića na poduzetnička otkrića, pri čemu dolazi do zamjene izoliranih aktivnosti valorizacije sa suradničkim procesima sukreacije više različitih dionika unutar ekosustava. Konačno, izvješćem se naglašava važnost sveobuhvatnih sustavnih promjena, nasuprot kratkoročnim vertikalnim tematskim intervencijama.

Više informacija i završno izvješće možete pronaći na mrežnim stranicama Europske komisije.

Skip to content