Obrana doktorskog rada – Marko Perkušić (PRAVRI)

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

najavljuje da će


Marko Perkušić, mag. iur.


braniti doktorsku disertaciju pod nazivom


PRAVNA PITANJA ELEKTRONIČKOG PLAĆANJA


 u ponedjeljak, 29. travnja 2019. u 10 sati

u Velikoj sobi za doktorande.