KATEGORIJE

Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima

18.04.2019. / vijesti / eu projekti

Sveučilište u Rijeci je početkom siječnja 2019. godine započelo s provedbom projekta pod nazivom „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“, akronim SPEAR (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research). 

Konzorcij projekta vrijednog ukupno 3 milijuna eura čini 11 partnera iz devet europskih zemalja koje koordinira Sveučilište južne Danske i to: Sveučilište u Uppsali (Švedska), Tehničko sveučilište u Aachenu (Njemačka), neprofitna organizacija Europa Media Ltd. (Mađarska), Istraživački institut Joanneum Research (Austrija), Sveučilište Jugozapad „Neofit Rilski” (Bugarska), Sveučilište „Paisii Hilendarski” u Plovdivu (Bugarska), Sveučilište u Vilniusu (Litva), Sveučilište Vitolda Velikog (Litva), Novo Sveučilište u Lisabonu (Portugal) te Sveučilište u Rijeci (Hrvatska). Konzorciju je pridružena i savjetodavna skupina ključnih dionika za rodnu ravnopravnost.

Projekt traje četiri godine, a financiran je sredstvima programa Europske unije Obzor 2020., strateškog prioriteta „Znanost s društvom i za društvo“.

Sudjelovanjem u projektu Sveučilište u Rijeci potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost i dužnost odgovornog i socijalno osjetljivog javnog dionika, stvarajući poticajno okruženje protiv bilo kojih oblika neravnopravnosti u akademskoj zajednici. 

Odgovor na nedostatak strukturne potpore
Unatoč brojnim inicijativama diljem Europske unije kojima je cilj poboljšati rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici, izazovi i dalje postoje, a posebno je uočeno kako se stručnjaci za rodnu ravnopravnost suočavaju s nedostatkom poticajnih struktura. Upravo s ciljem strukturne potpore, kroz projekt SPEAR pokrenut će se institucionalne promjene u devet europskih znanstveno-istraživačkih institucija i to putem implementacije planova za rodnu ravnopravnost (eng. Gender equality plans ili GEPs) i GEAR alata Europskog instituta za rodnu ravnopravnost.

Ciljevi, aktivnosti i očekivani učinci projekta
Projektom će se uspostaviti zajednice učenja (eng. communities of learning, CoL) u kojima će se partneri putem platformi za učenje pratiti na projektu u njihovom identificiranju potreba za djelovanjem u svojim institucijama. Istodobno, SPEAR će uspostaviti i zajednice praksi (eng. communities of practice, CoP) kao platforme za razmjenu praktičnih iskustava i primjenu stečenih znanja tijekom implementacije planova za rodnu ravnopravnost na partnerskim institucijama. Uspostavom i međusobnim povezivanjem navedenih zajednica, ključnih za uspješnu i održivu provedbu Plana za rodnu ravnopravnost, SPEAR projekt će pružiti potrebnu strukturnu potporu za poboljšanje rodne ravnopravnosti na partnerskim institucijama, tijekom, ali i nakon provedbe projekta.

U provedbi projekta i ostvarenju njegovih ciljeva koristi će se upute za provedbu planova za rodnu ravnopravnost Europskog instituta za rodnu ravnopravnost, primjenjujući jedinstvenu metodologiju posvećenu kreativnim, otvorenim, primjerenim, postepenim, odgovornim, pametnim (SMART) i održivim promjenama (SPEAR-ov COMPASS). Sastavni dio projekta SPEAR je i poboljšana nepristrana shema evaluacije kojom se potiče povratna informacija i učenje sudionika tijekom projekta.

U sklopu projekta SPEAR nastojat će se potaknuti održivost u praksama rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici nizom mjera i ishoda, uključujući i veze s drugim srodnim EU projektima, izgradnjom mreže i zajednice unutar i izvan granica projekta te formuliranjem praktičnih preporuka politikama (eng. policy recommendations).

Očekivani učinci projekta:
– povećan broj znanstveno-istraživačkih i visokoobrazovnih institucija koje provode planove za rodnu ravnopravnost
– povećana participacija žena u području istraživanja i inovacija te poboljšanje njihovih karijernih mogućnosti
– poboljšana rodna ravnoteža među donositeljima odluka u istraživačkim organizacijama
– ojačana rodna dimenzija u istraživačkim sadržajima

Na mrežnim stranicama projekta mogu se pronaći korisni sadržaji koji su razvijeni od strane SPEAR projekta, ali i drugih inicijativa povezanih s temom ravnopravnost spolova u akademskim krugovima i istraživanjima.

Više o projektu

Web // Twitter // Instagram // LinkedIn // YouTube

Novosti

Listopad 2020.

Održano predavanje 9. listopada 2020.

Rektorica o rodnoj ravnopravnosti na Danima susjedstva Drenova

Rujan 2020.Najava događaja vezanih uz rodne teme tijekom mjeseca listopada

Hybrid Hay Festival Europa28

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, kao jedan od partnera projekta Wom@arts, uz sufinanciranje Sveučilišta u Rijeci, strateškog i programskog partnera u provedbi projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture u sklopu programskog pravca 27 susjedstava – Susjedstvo Kampus, u okviru Festivala organizira izložbu vrhunskih umjetničkih dostignuća rađenih na temu knjige Simone de Beauvoir “Drugi spol” (Second Sex), s ciljem povećanja vidljivosti te jednake zastupljenosti žena u području umjetnosti i kreativnih industrija (poveznica).

27 susjedstava: Granična četvrt – susjedstvo Drenova

Rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samaržija održat će uvodno predavanje u prigodi otvorenja izložbe „Žene 21. stoljeća – većina, a manjina“.
Susjedstvo Drenova bavit će se današnjim trenutkom kroz sljedeća pitanja:
– primjeri nejednakosti koje današnje društvo postavlja pred žene u profesionalnom i privatnom okruženju – što ste osobno doživjeli, kako ste se i jeste li se izborili za pravedniji tretman?
– smanjuju li se ili se povećavaju prava žena u Republici Hrvatskoj od devedesetih godina prošlog stoljeća?
– odgajaju li roditelji (deklarativno ili vlastitim primjerom) svoju djecu da budu buduće majke i očevi koji će podjednako doprinositi odgoju svog djeteta?
– što još moramo učiniti u zakonodavstvu i društvenom standardu da bismo olakšali emancipaciju žena?
– možemo li i trebamo li odvojiti žensko pitanje od pitanje ostalih nejednakosti u društvu (osobe sa invaliditetom, dob, materijalno bogatstvo, LGBTQ, rasa…)?

Smoqua: 4. Festival queer i feminističke kulture u Rijeci

Od 15. do 17. listopada u Rijeci će se održati 4. festival queer i feminističke kulture, „Smoqua“ koji okuplja više od 30 aktivista/kinja i umjetnika/ica iz više od 10 zemalja, s tri kontinenta: iz Argentine, SAD-a, Norveške, Belgije, Švedske. (poveznica)

Kalendar Studentskog kulturnog centra za 2021. godinu

U okviru djelovanja Galerije SKC, studenti Akademije primjenjenih umjetnosti će u razdoblju od listopada do prosinca izraditi kalendar na temu portreta žena u umjetnosti i medijima.

Kolovoz 2020.

U sklopu SPEAR projekta snimljena su i objavljena dva podcasta, koja se dotiču tema ravnopravnosti spolova:

8. kolovoza 2020.

SPEAR je pridonio ovogodišnjoj uspješnoj kampanji #COMMIT2GENDERRING.

Lipanj 2020.

SPEAR će svojim aktivnostima pridonijeti ostvarenju smjernica izvješća Gender Equality Achievements in Horizon 2020 and recommendations on the way forward. Cilj izvješća je prenijeti postignuća projekata koji se bave temom ravnopravnosti spolova, a koji se financiraju u okviru programa Science with and for Society (SwafS) programa Obzor 2020. Svrha izvješća je da služi kao “input” za pripremu i implementaciju programa Horizon Europe.

Veljača 2020.

11. veljače 2020. Međunarodni danom žena i djevojaka u znanosti
Godine 2015. Opća skupština Ujedinjenih naroda je 11. veljače proglasila Međunarodnim danom žena i djevojaka u znanosti. Ciljevi obilježavanja ovog dana su promicanje ravnopravnog sudjelovanja djevojaka i žena u obrazovanju, usavršavanju, radu i donošenju odluka u znanosti; eliminacija svake diskriminacije žena, uključujući u području obrazovanja i zapošljavanja te premošćivanje pravnih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih barijera kroz poticanje razvoja obrazovnih politika i programa, uključujući školske kurikulume s ciljem poticanja većeg sudjelovanja žena i djevojaka, promocije razvoja karijere u znanostima i prepoznavanja postignuća žena u znanosti.

Prema podacima Eurostata za 2018. godinu, Hrvatska se nalazi iznad europskog prosjeka žena u znanosti.

10. veljače 2020.
U sklopu projekta izrađeni su edukativni materijali koji obrađuju teme rodne ravnopravnosti u akademskom sektoru te GEAR vodiča o izradi i provedbi plana za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici:
E-learning – GEAR Tool – Steps 1 and 2 
E-learning – Gender Equality in Academia (Part I. – Gender)
E-learning – Gender Equality in Academia (Part II. – Equality)
E-learning – Gender Equality in Academia (Part III. – GE in Academia)

26. travnja 2019.
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija sudjelovala je u emisiji HRT-a Treći element na temu “Žene u znanosti” i u tom kontekstu opisala rezultate projekta SPEAR koji će pridonijeti rodnoj jednakosti u akademskoj zajednici.

12. i 13. prosinca 2019.
Članica SPEAR UNIRI projektnog tima Daria Glavan Šćulac sudjelovala je na dvodnevnoj edukaciji Ravnopravnost za sve održanoj u Rijeci kao dio projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj (REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG) kojeg je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske. Na edukaciji se raspravljalo o problemu jednakih plaća i mirovina, pitanjima roda i spola, utjecaju obrazovanja na problem nejednakih plaća te važnosti usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života u svrhu postizanja ravnopravnosti u svijetu rada i mirovinskog sustava.

Izvor: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 2019

19. veljače 2019.
O rodnoj ravnopravnosti u društvu i u akademskoj zajednici u emisiji ”(Ne)Ravnopravnost spolova” RI PULS regionalne televizije KanalRi govorile su rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija i prorektorica za studente i studije prof. dr. sc. Sanja Barić.

7. veljače 2019.
Rodno ravnopravni u akademskoj zajednici, članak u Novom listu.


Projekt SPEAR financiran je u sklopu Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020., H2020-SWAFS-2018-2020, broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 824544.

Skip to content