Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima

Sveučilište u Rijeci je početkom siječnja 2019. godine započelo s provedbom projekta pod nazivom „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“, akronim SPEAR (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research). 

Konzorcij projekta vrijednog ukupno 3 milijuna eura čini 11 partnera iz devet europskih zemalja koje koordinira Sveučilište južne Danske i to: Sveučilište u Uppsali (Švedska), Tehničko sveučilište u Aachenu (Njemačka), neprofitna organizacija Europa Media Ltd. (Mađarska), Istraživački institut Joanneum Research (Austrija), Sveučilište Jugozapad „Neofit Rilski” (Bugarska), Sveučilište „Paisii Hilendarski” u Plovdivu (Bugarska), Sveučilište u Vilniusu (Litva), Sveučilište Vitolda Velikog (Litva), Novo Sveučilište u Lisabonu (Portugal) te Sveučilište u Rijeci (Hrvatska). Konzorciju je pridružena i savjetodavna skupina ključnih dionika za rodnu ravnopravnost.

Projekt traje četiri godine, a financiran je sredstvima programa Europske unije Obzor 2020., strateškog prioriteta „Znanost s društvom i za društvo“.

Sudjelovanjem u projektu Sveučilište u Rijeci potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost i dužnost odgovornog i socijalno osjetljivog javnog dionika, stvarajući poticajno okruženje protiv bilo kojih oblika neravnopravnosti u akademskoj zajednici. 

Odgovor na nedostatak strukturne potpore
Unatoč brojnim inicijativama diljem Europske unije kojima je cilj poboljšati rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici, izazovi i dalje postoje, a posebno je uočeno kako se stručnjaci za rodnu ravnopravnost suočavaju s nedostatkom poticajnih struktura. Upravo s ciljem strukturne potpore, kroz projekt SPEAR pokrenut će se institucionalne promjene u devet europskih znanstveno-istraživačkih institucija i to putem implementacije planova za rodnu ravnopravnost (eng. Gender equality plans ili GEPs) i GEAR alata Europskog instituta za rodnu ravnopravnost.

Ciljevi, aktivnosti i očekivani učinci projekta
Projektom će se uspostaviti zajednice učenja (eng. communities of learning, CoL) u kojima će se partneri putem platformi za učenje pratiti na projektu u njihovom identificiranju potreba za djelovanjem u svojim institucijama. Istodobno, SPEAR će uspostaviti i zajednice praksi (eng. communities of practice, CoP) kao platforme za razmjenu praktičnih iskustava i primjenu stečenih znanja tijekom implementacije planova za rodnu ravnopravnost na partnerskim institucijama. Uspostavom i međusobnim povezivanjem navedenih zajednica, ključnih za uspješnu i održivu provedbu Plana za rodnu ravnopravnost, SPEAR projekt će pružiti potrebnu strukturnu potporu za poboljšanje rodne ravnopravnosti na partnerskim institucijama, tijekom, ali i nakon provedbe projekta.

U provedbi projekta i ostvarenju njegovih ciljeva koristi će se upute za provedbu planova za rodnu ravnopravnost Europskog instituta za rodnu ravnopravnost, primjenjujući jedinstvenu metodologiju posvećenu kreativnim, otvorenim, primjerenim, postepenim, odgovornim, pametnim (SMART) i održivim promjenama (SPEAR-ov COMPASS). Sastavni dio projekta SPEAR je i poboljšana nepristrana shema evaluacije kojom se potiče povratna informacija i učenje sudionika tijekom projekta.

U sklopu projekta SPEAR nastojat će se potaknuti održivost u praksama rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici nizom mjera i ishoda, uključujući i veze s drugim srodnim EU projektima, izgradnjom mreže i zajednice unutar i izvan granica projekta te formuliranjem praktičnih preporuka politikama (eng. policy recommendations).

Očekivani učinci projekta:
– povećan broj znanstveno-istraživačkih i visokoobrazovnih institucija koje provode planove za rodnu ravnopravnost
– povećana participacija žena u području istraživanja i inovacija te poboljšanje njihovih karijernih mogućnosti
– poboljšana rodna ravnoteža među donositeljima odluka u istraživačkim organizacijama
– ojačana rodna dimenzija u istraživačkim sadržajima

Novosti

11. veljače 2020.
Godine 2015. Opća skupština Ujedinjenih Naroda je 11. veljače proglasila Međunarodnim danom žena i djevojaka u znanosti. Ciljevi obilježavanja ovog dana su promicanje ravnopravnog sudjelovanja djevojaka i žena u obrazovanju, usavršavanju, radu i donošenju odluka u znanosti; eliminacija svake diskriminacije žena, uključujući u području obrazovanja i zapošljavanja te premošćivanje pravnih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih barijera kroz poticanje razvoja obrazovnih politika i programa, uključujući školske kurikulume s ciljem poticanja većeg sudjelovanja žena i djevojaka, promocije razvoja karijere u znanostima i prepoznavanja postignuća žena u znanosti.

Prema podacima Eurostata za 2018. godinu, Hrvatska se nalazi iznad europskog prosjeka žena u znanosti.

10. veljače 2020.
U sklopu projekta izrađeni su edukativni materijali koji obrađuju teme rodne ravnopravnosti u akademskom sektoru te GEAR vodiča o izradi i provedbi plana za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici:
E-learning – GEAR Tool – Steps 1 and 2 
E-learning – Gender Equality in Academia (Part I. – Gender)
E-learning – Gender Equality in Academia (Part II. – Equality)
E-learning – Gender Equality in Academia (Part III. – GE in Academia)

26. travanj 2019.

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija sudjelovala je u emisiji HRT-a Treći element na temu “Žene u znanosti” i u tom kontekstu opisala rezultate projekta SPEAR koji će pridonijeti rodnoj jednakosti u akademskoj zajednici.

12. i 13. prosinca 2019.
Članica SPEAR UNIRI projektnog tima Daria Glavan Šćulac sudjelovala je na dvodnevnoj edukaciji Ravnopravnost za sve održanoj u Rijeci kao dio projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj (REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG) kojeg je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske. Na edukaciji se raspravljalo o problemu jednakih plaća i mirovina, pitanjima roda i spola, utjecaju obrazovanja na problem nejednakih plaća te važnosti usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života u svrhu postizanja ravnopravnosti u svijetu rada i mirovinskog sustava.

Izvor: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 2019

19. veljače 2019.
O rodnoj ravnopravnosti u društvu i u akademskoj zajednici u emisiji ”(Ne)Ravnopravnost spolova” RI PULS regionalne televizije KanalRi govorile su rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija i prorektorica za studente i studije prof. dr. sc. Sanja Barić.

7. veljače 2019.

Rodno ravnopravni u akademskoj zajednici, članak u Novom listu.

Više o projektu

Web // Twitter // Instagram // LinkedIn // YouTube


Projekt SPEAR financiran je u sklopu Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020., H2020-SWAFS-2018-2020, broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 824544.