KATEGORIJE

Obzor Europa: Komunikacija, diseminacija i korištenje rezultata projekta

10.02.2023. / vijesti / eu projekti

Na mrežnim stranicama Europske izvršne agencije za istraživanje (REA) nalaze se korisni materijali o uspješnom komuniciranju, diseminaciji i korištenju projektnih rezultata u okviru programa Obzor Europa.

Sveobuhvatna komunikacijska strategija ključna je za privlačenje relevantnih dionika, izgradnju novih suradnji ili put do tržišta kao i zakonska obveza prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Više o komunikaciji projekata u programu Obzor Europa pronađite na sljedećoj poveznici.

Korisnici sredstava iz programa Obzor Europa moraju provoditi aktivnosti kako bi povećali učinak rezultata svojih projekata što uključuje:

  • dijeljenje rezultata istraživanja sa znanstvenom zajednicom, poslovnim sektorom, civilnim društvom i kreatorima politika (dissemination);
  • poduzimati radnje za korištenje projektnih rezultata u komercijalne svrhe, rješavanje društvenih problema ili u kreiranju politika (exploitation).

Više korisnih informacija i materijala o diseminaciji i korištenju projektnih rezultata u programu Obzor Europa pronađite na sljedećoj poveznici.

Skip to content