Odobren Erasmus+ projekt InAMath

Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je financiranje projekta “An interdisciplinary approach to mathematical education – InAMath” u okviru programa Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva za područje odgoja i općeg obrazovanja.

Koordinator projekta je Sveučilište u Rijeci Odjel za matematiku i u projektu sudjeluje šest partnera: Centar tehničke kulture Rijeka, Osnovna škola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lozu, Osnovna škola Nikola Tesla, Sveučilište u Mostaru, Univerza na Primorskem i Univerzitet u Novom Sadu.

Cilj projekta je osmisliti i učiniti dostupnim paket različitih mjera koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike.

Mjere uključuju osmišljavanje i provedbu interdisciplinarnih aktivnosti s učenicima koristeći interdisciplinarne metode rada, izradu scenarija koji će biti dostupni edukatorima i edukaciju učitelja kojom će steći potrebne kompetencije za osmišljavanje i provedbu interdisciplinarnih aktivnosti.

Više o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Skip to content