KATEGORIJE

Održan informativni dan Mogućnosti za doktorande i postdoktorande u okviru europskih programa mobilnosti

17.05.2021. / vijesti / eu projekti

S ciljem upoznavanja sudionika i potencijalnih korisnika s mogućnostima akademske mobilnosti u okviru novog programskog razdoblja 2021. do 2027. godine, Agencija za mobilnost i programe EU organizirala je 14. svibnja 2021. informativni dan posvećen mogućnostima za mobilnosti kroz međunarodne programe mobilnosti, doktorskih studija te postdoktorskih projekata.

U sklopu informativnog dana predstavljene su mogućnosti i novosti u okviru programa Erasmus+, bilateralnog programa akademske mobilnosti i programa CEEPUS, mogućnosti za doktorande i postdoktorande putem Marie Skłodowska-Curie aktivnosti programa Obzor Europa, EURAXESS Jobs and Funding portal te EURAXESS alati za razvoj karijere istraživača.

Prezentacije s događanja dostupne su na sljedećim poveznicama:
Erasmus+
Bilateralni program akademske mobilnosti (Bilateralne stipendije)
Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)
Mogućnosti u okviru Marie Skłodowska Curie akcija (MSCA)
EURAXESS alati za razvoj karijere istraživača

U nastavku možete pronaći dodatne korisne informacije i poveznice:
http://www.stipendije.info/
https://www.scholarshipportal.com/
Popis aktivnih CEEPUS mreža
Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2022./2023. (rok prijave: do 2. srpnja 2021.)
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2022./2023. (rok prijave: do 2. srpnja 2021.)

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI