KATEGORIJE

Održan Međunarodni simpozij „Seksualno i rodno uvjetovano nasilje i njegova prevencija u obrazovanju“

09.07.2022. / vijesti / SPEAR

Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci održan je trodnevni simpozij (6.–8. 7.) „Seksualno i rodno uvjetovano nasilje i njegova prevencija u obrazovanju: razmjena znanja i pozitivnih praksi“.  Seksualno i rodno uvjetovano nasilje u obrazovanju je problem s kojim se susreću obrazovne institucije, edukatori, roditelji, ali i kreatori politika u cijelom svijetu. UNESCO, Europska Unija i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvale su različite dionike na suradnju i zajednički rad, a s ciljem pronalaženja riješenja i alata koje će zaštiti školsku djecu, tinejdžere i studente na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Upravo je s tim ciljem organizran međunarodni simpozij na kojem su sudjelovali stručnjaci sa Sveučilišta  u Torontu, Kanada te edukatori, znanstvenici, predstavnici civilnih organizacija i studenata Hrvatske, Srbije, Slovenije i Kosova. Na simpoziju je poseban naglasak stavljen na uspostavljanje međunarodne suradnje u osmišljavanju, testiranju i procjenjivanju pedagoških pristupa, politika, pripremljenosti nastavnika i materijala koji ojačavaju pristupe prevenciji seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja.

Tijekom prva dva dana simpozija održale su se panel rasprave, a tijekom posljednjeg dana simpozija održao se radni sastanak sudionika na kojem su predstavljeni daljnji koraci i aktivnosti buduće suradnje, a jedan od glavnih zaključaka jest da je prevencija jedan od najvažnijih alata u sprječavanju pojave nasilja. Sveučilište u Rijeci su osim akademskog i neakademskog osoblja predstavljali i govornici panela:

  • Dalida Rittosa & Adrijana Martinović, Criminal Offences against Sexual Freedom in the Republic of Croatia – Legislative Framework and Future Preventive Actions                                                                 
  • Lorena Zec, Supporting Survivors of Sexual Violence on Local and National Level      
  • Sven Sušanj, Sexual Harassment and Student Bodies: Past Achievements and Future Development                                                                                                                                                                         
  • Lucija Jančec, Education Mainstreaming and Gender Issues.

Prilikom otvorenja simpozija prisutnima su se obratile prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci, Senka Maćešić, Nana Gulić, predstavnica organizatora ispred Ontario Institute for Studies in Education i zamjenica gradonačelnika Grada Rijeke Sandra Krpan.

Skip to content