Održan radni sastanak s članovima MZS-a

Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija održala je radni sastanak sa prof. dr. sc. Danicom Kragić, KTH Kraljevsdki institut tehnologije, Švedska i prof. dr. sc. Željkom Ivezićem, Sveučilište Washington, WA, SAD – članovima Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučilišta u Rijeci u sjedištu Rektorata Sveučilišta u Rijeci.

Povod sastanku bila je razmjena informacija o do sada ostvarenim aktivnostima i postignutim rezultatima, te dogovor u vezi pripreme novih aktivnosti članova MZS-a koje slijede u narednom periodu, kao i o mogućnosti angažmana svih članova MZS-a u buduće planiranim projektima. Uz to, bilo je i riječi o aktivnostima vezanim uz daljnje unaprjeđenje znanstvene produktivnosti, ali najviše o pitanju razvijanja specifičnog profila Sveučilišta u Rijeci s ciljem  privlačenja internacionalnih studenta i istraživača. Znanstvenici Kragić i Ivezić posebno su naglasili značaj profiliranja Sveučilišta u skladu s novim znanstvenim i edukacijskim trendovima koji uključuju jače povezivanje sa zajednicom. Zaključeno je da je potrebno razvijati i oglašavati dodanu vrijednost koju Sveučilište nudi potencijalnim studentima i istraživačima. Tema razgovora bila je pitanje kako osnažiti mlade istraživače, te je zaključeno kako bi bilo poželjno, po uzoru na akademije mladih znanstvenika u Europi i svijetu, formirati institucionalni okvir koji bi okupio izvrsne mlade istraživače s ciljem bolje artikulacije i komunikacije njihovih interesa i stavova u aktualnim temama.   

Nedavno je okončana s radom 3. konferencija članova MZS-a UNIRI koja se održala u Akvariju Kampusa na Trsatu, na temu „Javna i društveno odgovorna znanost“ na kojoj je sudjelovao dio od ukupnog članstva MZS-a, redom: prof. dr. sc. Ivan Đikić, Goethe Universitat Frankfurt am Main, Njemačka, prof. dr. sc. Željko Ivezić, Sveučilište u Washingtonu, prof. dr. sc. Igor Mezić, Sveučilište u Kaliforniji Santa Barbara, prof. dr. sc. Nenad Mišćević, Sveučilište u Mariboru i Srednjeeuropsko sveučilište u Budimpešti, prof. dr. sc. Dražen Prelec, Massachusetts instituta za tehnologiju, prof. dr. sc. Igor Žutić, Sveučilište u Buffalu. Rektorica Prijić Samaržija kratko je izvijestila prof. Kragić i prof. Ivezić o ishodu 3. konferencije, uz naznaku narednih aktivnosti koje će  uslijediti uz angažman članova MZS-a.

Na održanom radnom sastanku s dvoje članova MZS-a UNIRI-a nazočio je također prof. dr. sc. Saša Zelenika, pomoćnik rektorice za međunarodni suradnju i strateška partnerstva. Podsjetimo, članovi MZS-a UNIRI redom su naši domaći znanstveni radnici koji niz godina svoju karijeru afirmiraju na inozemnim respektabilnim sveučilištima, te sudjelovanjem u radu MZS-a nastoje doprinijeti poboljšanju uvjeta obrazovanja i znanstvenog rada te ukupne društvene klime u zemlji.

O Međunarodnom znanstvenom Savjetu Sveučilišta u Rijeci:

Međunarodni znanstveni savjet osnovan je na Sveučilištu u Rijeci početkom 2018. godine, temeljem odluke Senata, kao savjetodavno tijelo uprave i Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci za pitanja znanstvene djelatnosti te razvoja strategija i politika u tom području.

U Međunarodni znanstveni savjet imenovani su ugledni znanstvenici koji, na temelju iskustva i praksi uglednih znanstvenih institucija, svojim savjetima i aktivnostima mogu doprinijeti razvoju Sveučilišta u Rijeci. Članovi MZS-a započeli su s radom odmah, a u srpnju 2018. održali su dvije vrlo zapažene konferencije u Rijeci. Prva je bila “Science first – znanost, a ne predrasude” koja se bavila problematikom rastućeg utjecaja tzv. „alternativnih istina“ na društvu, dok je druga konferencija održana na temu “The Future is Now – znanost za bolju budućnost”.