KATEGORIJE

Održan webinar Horizon Results Booster

26.05.2022. / vijesti / eu projekti

Europska komisija održala je webinar naziva „Horizon Results Booster – usmjeravanje istraživanja prema snažnom društvenom utjecaju“ 25. svibnja 2022. godine. Horizon Results Booster je inicijativa odnosno alat Europske komisije s ciljem maksimiziranja učinaka istraživačkih projekata unutar okvirnih programa FP7, Obzor 2020 i Obzor Europa.

Sudionicima projekata u provedbi ili završenih projekata na raspolaganju su sljedeće usluge:

  1. Razvoj portfelja rezultata te dizajn i strategija učinkovite diseminacije i iskorištavanja rezultata,
  2. Razvoj učinkovitog poslovnog plana i osiguravanje dodatnog financiranja za implementaciju plana,
  3. Priprema rezultata istraživanja za komercijalizaciju.

Snimka webinara i prezentacije dostupne su na poveznici.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI