KATEGORIJE

Održana 31. sjednica Senata

17.06.2019. / vijesti / o sveučilištu

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor novih članova Senata iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica i to prof. dr. sc. Lidiju Vujičić za Učiteljski fakultet u Rijeci, prof. dr. sc. Duška Pavletića za Tehnički fakultet u Rijeci, prof. dr. sc. Alena Jugovića za Pomorski fakultet u Rijeci te Leu Lazzarich, knjižničarsku savjetnicu iz redova ostalih sastavnica Sveučilišta – Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Sukladno konačnom Izvješću o ocjeni te prijedlogu izbora Savjeta za znanost, Senat je donio Odluku o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Zdravku Lencu, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini.

U nastavku sjednice Senat je imenovao Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci Članovi povjerenstva su akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Mladen Petravić, prof. dr. sc. Alen Host, prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić te prof. dr. sc. Jasminka Mršić Pelčić. Povjerenstvo ima obvezu u roku od 60 dana temeljem Elaborata podnijeti izvješće Senatu o opravdanosti osnivanja Fakulteta dentalne medicine.

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je odluku kojom se prijedlog Pravilnika o priznanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci stavlja na javnu raspravu. Javna rasprava biti će otvorena na mrežnim stranicama Sveučilišta od 18. lipnja do 18. srpnja 2019.

U sklopu svog izvješća rektorica se osvrnula na brojne međunarodne aktivnosti u razdoblju od prošlog Senata – od potpisivanja Sporazuma o suradnji sa Sveučilištem Science Po, Bordeaux do radnih posjeta petero veleposlanika. Na Sveučilištu je organizirana i Međunarodna konferencija  International Cultural Relations of the European Union – Europe, the World, Croatia. Pozitivan odjek imala je i tribina ‘Kako birati rektora: potrebe i mogućnosti revizije sustava izbora’, održana 11. lipnja 2019.

Na kraju sjednice, zamjenik ravnatelja Sveučilišnog računalnog centra SRCE Ivan Marić, dipl. ing. predstavio je projekta HR-ZOO.

Skip to content