KATEGORIJE

Održana 36. sjednica Senata

17.12.2019. / vijesti / o sveučilištu

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je trajni izbor u zvanje redovitog profesora dr. sc. Marini Šantić i dr. sc. Saši Ostojiću te prvi izbor u zvanje redovitog profesora dr. sc. Ivani Brekalo Pršo  i Mirandi Muhvić Urek s Medicinskog fakulteta u Rijeci

U nastavku sjednice usvojeni su uvjeti za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021. ak. god.

Sveučilište u Rijeci će u akademskoj godini 2019./2020. dodijeliti najviše 100 stipendija za izvrsnost u iznosu od 800,00 kn mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica koji ispunjavaju osnove kriterije uspješnosti propisane člankom 6., točkom (A) Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci od 6. veljače 2015. godine.

Odlukom Senata usvojena su dva programa cjeloživotnog obrazovanja – „Pravo i sport“ te „Uvod u proučavanje talijanskog prava“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U sklopu svog izvješća rektorica se osvrnula na prijedlog mjera Sveučilišta u Rijeci za unaprjeđivanje internacionalizacije u domeni studiranja, te izložila prioritete Sveučilišta u 2019./2020. Naglasak je stavljen na povećanje broja studenata i kvalitetu studiranja, povećanje znanstvene i umjetničke produkcije, kreiranje novog modela/sustava transfera znanja i suradnje sa zajednicom, unaprjeđivanje i razvijanje IKT sektora, povećanje proračunsko/razvojnog financiranja te povećanje vidljivosti kroz inovativne i internacionalne politike.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI