KATEGORIJE

Održana 37. sjednica Senata

21.01.2020. / vijesti / o sveučilištu

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci danas, 21. siječnja održana je 37., redovita sjednica Senata. Senat +je potvrdio je Odluku Vijeća Odjela za fiziku o izboru izv. prof. dr. sc. Marina Karuze za pročelnika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

Na osobni zahtjev, dužnosti prorektorice za studije i studente Sveučilišta u Rijeci razrješena je prof. dr. sc. Sanja Barić. Profesorica Barić odlukom rektorice bit će imenovana pomoćnicom za studijske programe i institucijske politike.

Nastavno na razrješenje prof. dr. sc. Sanje Barić dužnosti prorektorice, prof. dr. sc. Marta Žuvić, dosadašnja prorektorica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete imenovana je prorektoricom za studije, studente i osiguranje kvalitete.

U nastavku sjednice Senat je potvrdio trajni izbor u zvanje redovite profesorice dr. sc. Renati DobriliDintinjane. s Medicinskog fakulteta te dr. sc. Dori Smolčić Jurdani i dr. sc. Helgi Maškarin Ribarić s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Prvi izbor u zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Danku Bakarčiću, dr. sc. Nataši Ivančić Jokić i dr. sc. Stjepanu Špalju s Medicinskog fakulteta te dr. sc. Marti Žuvić i dr. sc. Sandri Kraljević Pavelić s Odjela za biotehnologiju.

Senat je na današnjoj sjednici donio i odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci koje se odnose na postupak izbora rektora.

Odlukom Senata osnovan je Centar za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost Sveučilišta u Rijeci kao ustrojstvena jedinica Sveučilišta u Rijeci. Osnivanje Centra za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost od iznimne je važnosti za Sveučilište u Rijeci, ali i puno šire, jer bi Centar, izgradnjom vrhunske platforme za stvaranje inovativnih rješenja, trebao potaknuti interdisciplinarni pristup znanstvenom radu i primjeni umjetne inteligencije, prijenos znanstvenih rezultata u gospodarstvo, umrežavanje kapaciteta te aktivnosti na popularizaciji znanosti. Važnost Centra razvidna je posebno i iz velikog broja (gotovo 50) prikupljenih pisama podrške njegovom osnivanju i to kako od strane sastavnica i podružnica riječkog Sveučilišta, tako i od strane dionika iz gospodarstva, vrhunskih znanstvenika iz zemlje i inozemstva te institucija iz javnog sektora, uključujući Grad Rijeku i Primorsko-goransku županiju. Prezentaciju Centra održao je doc. dr. sc. Jonatan Lerga s Tehničkog fakulteta u Rijeci koji je imenovan i predstojnikom Centra.

U sklopu svojeg izvješća rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija osvrnula se na sastanak članica europskog sveučilišta YUFE održanog u Maastrichtu u razdoblju od 13. do 15. siječnja 2020.  te najavila sljedeći sastanak u  Rijeci, planiran od 9. do 11. ožujka 2020. Rektorica je pozvala sve članove Senata i na konferenciju HERItage. U okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, organizira konferenciju The Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic Values – HERItage. Teme konferencije relevantne su i za Rijeku, Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI