KATEGORIJE

Održana 43. sjednica Senata

23.06.2020. / vijesti / o sveučilištu

Četrdeset treća sjednica Senata održana je uživo na sveučilišnom Kampusu u zgradi Sveučilišnih odjela, sukladno važećim epidemiološkim preporukama te uz održavanje fizičke distance.  

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je Odluku Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu o izboru prof.  dr.  sc. Sandre  Janković za dekanicu Fakulteta. 

Senat je potvrdio izbor u trajno zvanje redovitog profesora prof. dr. sc. Juliji Lozzi Barković s Filozofskog fakulteta te prvi izbor u naslovno zvanje dr. sc. Siniši Tomiću na Medicinskom fakultetu.

U nastavku sjednice usvojen je Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti kojim se pobliže određuju osnovne odrednice izdavačke djelatnosti na Sveučilištu, a posebno kriteriji izdanja, uvjeti i postupci izdavanja rukopisa predviđenih za objavljivanje u tiskanom i elektroničkom obliku kao izdanja Sveučilišta, rad Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, načini prikupljanja, čuvanja i osiguravanja dostupnosti i vidljivosti izdanja Sveučilišta.

Za člana Sveučilišnog savjeta iz reda uglednih znanstvenika ili nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju, a na prijedlog sastavnica iz znanstvenog područja prirodne znanosti i interdisciplinarnog područja znanosti (Odjel za biotehnologiju, Odjel za matematiku i Odjel za fiziku) imenovana je izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić.

Odlukom Senata doc.  dr.  sc.  Ivana  Jelovica Badovinac imenovana je predstojnicom Centra za  mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci na mandat od tri godine.

Odlukom Senata osnovan je poslijediplomski specijalistički studijski program Sportska i rehabilitacijska medicina čiji je nositelj i izvoditelj Medicinski fakultet u Rijeci te diplomski sveučilišni dvopredmetni studijski program Povijest i interpretacija baštine (opći smjer), čiji je nositelj i izvoditelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Članovi Senata usvojili su program cjeloživotnog obrazovanja „Program specijalističkog  usavršavanja za medicinske sestre/tehničare iz djelatnosti hitne medicine“ Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Završetkom programa stječe se 60 ECST bodova.

U nastavku sjednice dodijeljena je Povelja Fakultetu  za  menadžment  u  turizmu  i  ugostiteljstvu  u  povodu  60.  obljetnice obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu te Studentskom centru Rijeka u povodu 60. obljetnice osnutka i djelovanja.

U sklopu svog izvješća rektorica je izdvojila informaciju o ulasku Sveučilišta u Rijeci na ljestvicu QS World University Rankings, održanu online konferenciju HERItage, nastupni posjet novog veleposlanika Mađarske te  izvješće o provedbi natječaja, poziva i drugih mjera s ciljem održavanja i unaprjeđivanja nastavnih, znanstvenih/umjetničkih te aktivnosti internacionalizacije i transfera znanja nastalih uslijed okolnosti pandemije koronavirusa COVID-19.  

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI