Održana 44. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 44. sjednici potvrdio Odluke fakultetskih vijeća o izboru izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera za dekana Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Sonje Pezelj-Ribarić za dekanicu Fakulteta dentalne medicine, prof. dr. sc. Daniele Malnar za dekanicu Fakulteta zdravstvenih studija te prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić za dekanicu Pravnog fakulteta u Rijeci.

Stupanjem na dužnost ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka prof. dr. sc. Alen Ružić razriješen je dužnosti prorektora za znanost i umjetnost na osobni zahtjev te imenovan pomoćnikom rektorice.

U nastavku sjednice članovi Senata potvrdili su izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje dr. sc. Darinki Vuković s Medicinskog fakulteta u Rijeci te prvi izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice dr. sc. Marini Ćetković-Cvrlje s Odjela za biotehnologiju.

Senat je suglasan da se nastava u akademskoj godini 2020./2021. izvodi hibridno, kombinacijom online i izravne nastave, pri čemu se omogućava izvođenje do 40 % nastavnih sati kroz online oblike (kumulativno  na cijelom studijskom programu obujam online izvođenja nastave ne smije prelaziti 40 %). Na obaveznim kolegijima omogućavaju se online oblici nastave u obimu do 40%  nastavnih sati,  a na izbornim kolegijima do 100 % nastavnih sati. 

 Usvojena je i Odluka o subvencioniranju troškova smještaja studentima slabijeg  socioekonomskog  stanja u   ukupnom   iznosu   do 400.000,00 kn, a temeljem prijava na raspisani Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2020./2021. objavljenog 30. lipnja 2020. i zadovoljenja kriterija predmetnog Natječaja te Javnog poziva Sveučilišta koji će se raspisati i provesti za akademsku godinu 2020./2021.

Usvojen je i program cjeloživotnog obrazovanja „Computer-based Math“ Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja s ECTS bodovima, a završetkom programa stječu se 3 ECTS boda.

U nastavku sjednice Senat  je dodijelio  status nastavne baze Sveučilišta u Rijeci Jadran galenskom  laboratoriju d.d. te status stručnih baza tvrtkama Vectrino d.o.o., PRO STUDIO d.o.o., MIG ENGINEERING j.d.o.o., PERI oplate i skele d.o.o. te DANIELI – SYSTEC d.o.o

Osniva se Logopedski centar Sveučilišta u Rijeci kao ustrojstvena jedinica Sveučilišta u Rijeci, a djelatnosti Centra uključuju znanstvenu djelatnost i provođenje istraživanja, edukacijsku djelatnost, savjetodavne aktivnosti i klinički stručni rad. Predstojnikom je imenovan doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić koji je kratkom prezentacijom i predstavio rad Centra.