KATEGORIJE

Održana 46. sjednica Senata

20.10.2020. / vijesti / o sveučilištu

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor članova Senata iz redova studenata. Iz  redova preddiplomskih i diplomskih studija potvrđeni su: Leopold Mandić, student Pomorskog fakulteteta u Rijeci i zamjenica Matea Vereško, studentica Građevinskog fakulteta u Rijeci; zatim Luka  Delak, student Medicinskog fakulteta u Rijeci i zamjenik Dino Dolenec, Fakultet zdravstvenih studija te Perina Šiljeg, studentica Odjela za biotehnologiju te zamjenica Ivana Babić, studentica Akademija primijenjenih umjetnosti.

Iz redova poslijediplomskih studija potvrđeni su:Tomislav Čop, student Filozofskog  fakulteta u Rijeci i  zamjenica Kristina Stojanović Čehajić, studentica Filozofski fakultet u Rijeci te Nadja Čekolj, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci i zamjenica Ema Petaković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. sc. Domagoju Lancu s Tehničkog fakulteta u Rijeci.  Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Siniši Družeti s Tehničkog fakulteta u Rijeci.

Tematski dio sjednice Senata bio je posvećen izvješćima o rezultatima sveučilišta.

Kako će zbog trenutne epidemioloke situacije Dan sveučilišta biti obilježen online, prigodnim izvješćima na mrežnoj stranici, rektorica se osvrnula na strateška i programska postignuća koja bi bila predstavljena u sklopu svečane sjednice Senata na Danu Sveučilišta.

U nastavku tematskog dijela rektorica je članovima Senata predstavila Izvješće o YUFE europskoj sveučilišnoj inicijativi, a prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete prof. dr. sc. Marta Žuvić o rezultatima upisa. Konačni rezultati upisa nakon ljetnog i jesenskog roka u preddiplomske i integrirane studije pokazuju da je ukupna kvota Sveučilišta  Rijeci u akademskoj godini 2020./2021. popunjena 84% dok je prošle godine bila 81%. Podaci o upisa na diplomske studije pokazuju popunjenost kvote od 67 %  u odnosu na prošlu godinu kada je kvota  bila popunjena  63%. 

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI