KATEGORIJE

Održana 52. sjednica Senata

02.03.2021. / vijesti / o sveučilištu

Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 52. sjednici potvrdio je izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice dr. sc. Nataliji Kučić s Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Usvojena je i odluka o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu integriranog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Dentalna medicina (Dental medicine) Fakulteta dentalne medicine u 2021./2022. akademskoj godini.

U nastavku sjednice usvojena je odluka o osnivanju zajedničkog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa Farmacija, čiji je nositelj Medicinski fakultet u Rijeci, a izvoditelji Medicinski fakultet u Rijeci i Odjel za biotehnologiju.

Senat je usvojio i program cjeloživotnog obrazovanja EU Sports Law, Policy and Diplomacy Rijeka Summer School Pravnog fakulteta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja s ECTS bodovima.

U tematskom dijelu,  u sjednicu Senata se uključila prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje te predstavila aktivnosti i projekte Agencije tijekom 2021. godine.

Uz sudjelovanje članova Savjeta Sveučilišta, usvojena je i Strategija Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. – 2025.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI