KATEGORIJE

Održana 53. redovita Sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

30.03.2021. / vijesti / o sveučilištu

Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 53. sjednici potvrdio prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. sc. Veljku Šantiću, dr. sc. Ines Diminić Lisici, dr. sc. Larisi Prpić Massari i dr. sc. Renati Jurišić Grubešić s Medicinskog fakulteta u Rijeci te trajni izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. sc. Nevenu Skitareliću također s Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Usvojena je i Odluka o broju mjesta za upise u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija, kao i broju mjesta za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2021./2022. akademskoj godini.

Senat je usvojio i Odluku o osnivanju programa cjeloživotnog obrazovanja ”Pravo u zajednici” Pravnog fakulteta u Rijeci. Program cjeloživotnog obrazovanja razvijen je u sklopu nacionalnog projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-CORONA-04-2086 Life  in  the  time  of  COVID-19 – social  implications on the security and well-being of vulnerable groups in the European context.

Senat  Sveučilišta u Rijeci dao je suglasnost  za  osnivanje Centra  za  sportsko  pravo,  politike  u  sportu  i  sportsku diplomaciju  pri  Pravnom fakultetu u Rijeci, kao ustrojbene jedinice Fakulteta.  Osnivanjem će toga Centra Fakultet dodatno osnažiti ostvarivanje svojih strateških ciljeva, kao i strateških ciljeva Sveučilišta u Rijeci. To se prije svega odnosi na povećanje međunarodne suradnje i vidljivosti Fakulteta i Sveučilišta u Rijeci u području istraživanja sportskog prava, kao nove grane prava, nedovoljno istražene na području Republike Hrvatske i ovog dijela Europe, kao i istraživanja politika u sportu, a pogotovo sportske diplomacije – u potpunosti novog područja znanstvenog istraživanja. Uloga će Centra također biti i povezivanje znanstvene djelatnosti s gospodarstvom i zajednicom te daljnje unaprjeđenje u području na kojemu je Fakultet postao međunarodno prepoznat.

Senat je donio i Izjavu o politikama postupanja u vezi s prevencijom i zaštitom od spolnog uznemiravanja. Kao jedno od svojih temeljnih načela Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci ističe kako svi članovi sveučilišne zajednice trebaju biti poštivani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima koja proizlaze iz poštivanja njihova života, integriteta i dostojanstva.

U tematskom dijelu predstavljeni su rezultati ispitivanja zadovoljstva završenih studenata preddiplomskih diplomskih i integriranih studija 2019./2020. akademsku godinu.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI