KATEGORIJE

Održana 54. sjednica Senata

20.04.2021. / vijesti / o sveučilištu

Na 54. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj danas, 20. travnja 2021., dosadašnjim je prorektorima produžen mandat, odnosno prof. dr. sc. Marta Žuvić s Odjela za biotehnologiju ponovno je imenovana prorektoricom za studije, studente i osiguravanje kvalitete, dok je prof. dr. sc. Davor Vašiček s Ekonomskog fakulteta ponovno imenovan prorektorom za financije i poslovanje. Prof. dr. sc. Senki Maćešić s Tehničkog fakulteta promijenjen je naziv portfelja pa je, umjesto dosadašnjeg naziva ”za organizaciju i informatizaciju”, imenovana prorektoricom za digitalizaciju i razvoj.

Potvrđena je Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta o izboru izv. prof. dr. sc. Aleksandra Mijatovića za dekana tog fakulteta. Dekanski mandat izv. prof. dr. sc. Aleksandru Mijatoviću započinje 1. listopada 2021., odnosno početkom nove akademske godine.

U nastavku sjednice potvrđen je izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. sc. Toniju Valkoviću s Medicinskog fakulteta, izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje dr. sc. Goranu Roiću s Medicinskog fakulteta te dr. sc. Milanu Mesiću s Odjela za biotehnologiju. Dr. sc. Gordani Đorđević s Medicinskog fakulteta u Rijeci potvrđen je prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

Priznanje počasni profesor (honoris professor) Sveučilišta u Rijeci dodijeljeno je prof. dr. sc. Erhardu Buseku, nastavniku i znanstveniku iznimna međunarodnog ugleda koji aktivno surađuje i doprinosi aktivnostima Sveučilišta u Rijeci. Prof. dr. sc. Erhard Busek od 2013. je godine intelektualno i s velikim entuzijazmom angažiran u procesima uspostave međunarodne suradnje koja osigurava financijsku i logističku podršku postdoktoranada iz humanističkih i društvenih znanosti u regiji. Svojim primjerom pregovarača u mnogobrojnim pomirbenim procesima u postkonfliktnim zajednicama ukazuje na značaj intelektualne i edukacijske diplomacije koja svoj pozitivan primjer pronalazi i u okrilju Sveučilišta u Rijeci.

Usvojeno je i konačno izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini koje se sastoji od poglavlja istraživanja, obrazovanja, javne funkcije, organizacije te prioriteta/akcijskog plana Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu.

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je odluku kojom se prijedlog Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. –2025. upućuje na javnu raspravu. Sveučilište u Rijeci svojim je sudjelovanjem u projektu „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“ (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research, SPEAR) prihvatilo obvezu stvaranja, provođenja i praćenja provedbe institucionalnog plana rodne ravnopravnosti. Prijedlog Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci (UNIRI-PRR), kojemu je svrha osiguravanje rodne perspektive i postizanja veće rodne ravnopravnosti u istraživanjima, nastavi, administrativnim procedurama, kao i harmonizacija osobnog i poslovnog života, nastao je kroz brojne interakcije članova UNIRI SPEAR tima i stručnjaka s međunarodnih partnerskih institucija, a sadržajno je usklađen i počiva na  relevantnim nacionalnim, europskim i svjetskim normativnim aktima, strateškim dokumentima i akcijskim planovima svih razina primjenjivih u Republici Hrvatskoj. Javna rasprava bit će otvorena na mrežnim stranicama Sveučilišta do 14. svibnja 2021. godine.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI