KATEGORIJE

Održana 58. sjednica Senata

21.09.2021. / vijesti / o sveučilištu

U ime članova Senata i svih uključenih u rad Senata rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija zahvalila je na dosadašnjoj suradnji izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestri, dekanici Filozofskog fakulteta u Rijeci, i prof. dr. sc. Ivani Štimac Grandić, kojima početkom nove akademske godine prestaje mandat u Senatu. U uvodnom dijelu članovi Senata čestitali su rektorici na jednoglasnom izboru za novu predsjednicu YERUN-a (Mreže mladih europskih istraživačkih sveučilišta). Uz ovu prestižnu funkciju, s novom akademskom godinom 2021./2022. rektorica preuzima i predsjedanje Rektorskim zborom Republike Hrvatske.

Senat Sveučilišta u Rijeci prihvatio je Izvješće o opravdanosti promjene naziva znanstveno-nastavnih sastavnica kao podružnica Sveučilišta u Rijeci te utvrdio opravdanost provođenja promjene naziva sastavnica. Radi se o inicijativi Odjela za informatiku i Odjela za matematiku, čime im se mijenja naziv u Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, odnosno Fakultet za matematiku.

Senat je u nastavku sjednice usvojio Politike otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci. Ciljevi Politike otvorene znanosti obuhvaćaju izgradnju i trajno razvijanje poticajnog okruženja za stvaranje novih društvenih i gospodarskih vrijednosti korištenjem znanstvenih informacija i istraživačkih podataka koji su proizvod znanstvenih aktivnosti dionika znanstvene djelatnosti Sveučilišta financiranim javnim sredstvima.

Usvojeni su i novi programi cjeloživotnog obrazovanja: Crowdfunding i plavo gospodarstvo Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja s ECTS bodovima, a programu mogu pristupiti polaznici preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija iz Hrvatske i inozemstva te ostali potencijalni suradnici koji su prethodno završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a čiji su akademski i profesionalni interesi usko vezani za tematiku programa. Ekonomski fakultet u Rijeci izvoditelj je i drugog usvojenog programa cjeloživotnog obrazovanja Pripremni seminar iz matematike. Radi se o programu usavršavanja bez ECTS bodova.

Senat je odobrio i time dao institucijsku podršku provedbi programa „Istraživačko-razvojni projekti u obrazovanju – UNIRI CLASS“. Kroz pet programskih linija u narednim trima godinama tako će se nastojati povećati kvaliteta i učinkovitost obrazovnog procesa te sveukupno zadovoljstvo studenata studijem i studiranjem na riječkom sveučilištu. Ciljevi su Programa razvoj strukturirane ponude mikrokvalifikacija (tzv. micro-credentials/minors), koja će omogućiti personaliziranje studentskog kurikuluma, razvoj te uvođenje digitalnih oblika nastave i inovativnih metoda poučavanja te integracija višemjesečne stručne prakse u studijske programe. Program obuhvaća i razvoj dodatnih usluga psihološkog savjetovanja za studente, kao i omogućavanje stjecanja relevantnih kompetencija za osobni i profesionalni razvoj studenata, nastavnika i djelatnika Sveučilišta.

Naziv stručne baze Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Akademije primijenjenih umjetnosti dodijeljen je Drvnoj industriji Klana d. d. sa sjedištem u Klani. Na prijedlog Filozofskog fakulteta u Rijeci status stručne baze dodijeljen je Gradskom muzeju Sisak sa sjedištem u Sisku, Gradskom muzeju Karlovac sa sjedištem u Karlovcu, Dječjem domu „Tić“ sa sjedištem u Rijeci te Colture Touristu, obrtu za promociju umjetnosti i kulturnog turizma sa sjedištem u Velikoj Gorici. Na prijedlog Odjela za fiziku status stručne baze dodijeljen je Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji sa sjedištem u Rijeci.

U sklopu tematske točke predstavljeni su primjeri dobre prakse rada na stručnim projektima i inovacija u poslovanju na Pomorskom fakultetu u Rijeci.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI