KATEGORIJE

Održana 72. sjednica Senata

19.07.2022. / vijesti / o sveučilištu

Na 72. sjednici Senata potvrđen je trajni izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. sc. Greti Krešić s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, dr. sc. Renati Jurišić Grubešić s Medicinskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Barbari Karleuši, dr. sc. Aleksandri Deluki Tibljaš i dr. sc. Diani Car Pušić s Građevinskog fakulteta u Rijeci. Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Gabrijeli Mihelčić i dr. sc. Sandri Laleti s Pravnog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Vlatki Sotošek s Medicinskog fakulteta u Rijeci i dr. sc. Andrei Aiellou s Fakulteta za fiziku.

Na prijedlog Filozofskog fakulteta u Rijeci, Senat Sveučilišta dodijelio je status znanstveno-nastavne baze Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje sa sjedištem u Zagrebu. Na prijedlog Filozofskog i Učiteljskog fakulteta u Rijeci status stručne baze dodijeljen je udruzi Centar za kulturu dijaloga sa sjedištem u Rijeci. Status stručne baze, također na prijedlog Filozofskog fakulteta u Rijeci dodijeljen je Društvu za istraživanje i potporu sa sjedištem u Rijeci, Festivalu Opatija sa sjedištem u Opatiji, Hrvatskom debatnom društvu sa sjedištem u Zagrebu, Narodnom učilištu, ustanovi za obrazovanje i kulturu u Rijeci sa sjedištem u Rijeci, tvrtki Mirara d. o. o. sa sjedištem u Rijeci, muzeju Grada Rijeke sa sjedištem u Rijeci, odvjetniku i sudskom tumaču Stefanu Segnanu sa sjedištem u Rijeci, tvrtki Own Solutions d. o. o. sa sjedištem u Rijeci, udruzi SOS Rijeka – centru za nenasilje i ljudska prava sa sjedištem u Rijeci, srednjoj školi Andrije Ljudevita Adamića sa sjedištem u Rijeci, udrugama Delta, Dira, Diston, Drugo more, Udruzi za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruzi za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje VBM sa sjedištem u Rijeci, Udruzi za razvoj civilnog društva SMART svima sa sjedištem u Rijeci te tvrtki Zaposlena d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu.

Na prijedlog Akademije primijenjenih umjetnosti status stručne baze dodijeljen je tvrtki Studio Maraton i Yamaha Music School, Ars Alta d. o .o. sa sjedištem u Hreljinu.

Na prijedlog Građevinskog fakulteta u Rijeci Senat je potvrdio status stručne baze tvrtki KFK d.o.o. sa sjedištem u Dugom Selu, tvrtki Seacon d. o. o. sa sjedištem u Rijeci, tvrtki Signalinea d.o.o. sa sjedištem u Kukuljanovu i tvrtki Studio ARS d.o.o. sa sjedištem u Matuljima.

Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je program cjeloživotnog obrazovanja ”Pripremni tečaj za brucoše preddiplomskih studija u STEM području”, Građevinskog fakulteta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja bez ECTS bodova.

Skip to content