KATEGORIJE

Sveučilište u znaku obilježavanja 50. obljetnice

24.01.2023. / vijesti / o sveučilištu

Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci održana je 77. sjednica Senata. Članovi Senata potvrdili su izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. sc. Karmen Lončarek, dr. sc. Draženu Cuculiću i dr. sc. Goranu Palčevskom s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Igoru Wolfu s Tehničkog fakulteta u Rijeci te dr. sc. Bojani Ćulum Ilić i dr. sc. Neni Rončević s Filozofskog fakulteta u Rijeci.

U nastavku sjednice prihvaćena je i Odluka o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Marketing malih proizvođača – od tradicije i prirodnih resursa do proizvoda visoke vrijednosti“ Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja bez ECTS bodova.

U sklopu svog izvješća rektorica se osvrnula na važne aktivnosti koje će obilježiti godinu, s naglaskom na obilježavanje 50. obljetnice Sveučilišta te usklađivanje sveučilišne regulative sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Članovima Senata predstavljen je vizual obilježavanja 50. obljetnice te program iz kojega treba izdvojiti predavanje predsjednika Sveučilišta Sorbonne Nouvelle prof. dr. sc. Jamila Jean-Marca Dakhlie. Sveučilište u Rijeci domaćin je godišnjeg okupljanja predstavnika svih YUFE sveučilišta, YUFE Townhalla, prilikom kojeg dolaze i rektori/predsjednici svih deset europskih sveučilišta kako bi razgovarali o budućnosti europskih sveučilišta. Središnji događaj proslave 50. obljetnice bit će održan u svibnju 2023. održavanjem svečane sjednice Senata.

U tematskom dijelu Senata predstavljen je strateški projekt Zelene tranzicije Sveučilišta u Rijeci – energetska tranzicija Sveučilišnog Kampusa i dopuna projekta „Zeleni (Žilavi) Kampus“.

Skip to content