KATEGORIJE

Održana dodjela počasnih i akademskih zvanja

18.05.2023. / vijesti / 50UNIRI

Dodjela počasnih i akademskih zvanja, još jedno događanje u centralnom tjednu obilježavanja 50. obljetnice osnutka Sveučilišta u rijeci, održano je u četvrtak, 18. svibnja 2023. na Građevinskom fakultetu na sveučilišnom Kampusu. Rektorica Sveučilišta prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija dodijelila je počasna zvanja PROFESSOR EMERITUS prof. dr. sc. Čedomili Milin, umirovljenoj profesorici Medicinskog fakulteta u Rijeci i prof. dr. sc. Seđu Kosu, umirovljenom profesoru Pomorskog fakulteta u Rijeci. Počasno zvanje HONORIS PROFESSOR dobili su prof. dr. sc. Philip Kitcher, britanski filozof (Columbia University) i prof. dr. sc. Robert Živadinov, američki neurolog riječkih korijena (University at Buffalo, State University of New York).

Rektorica Prijić Samaržija uvodno se obratila laureatima:
Iskrene čestitke, cijenjeni laureati! Za vama je dug i naporan, zahtjevan put. Toliko je edukacije i kontinuiranog evaluiranja i ocjenjivanja bilo potrebno da biste postigli ova najzahtjevnija zvanja. Posebno čestitam uvaženima professorima emeritima, kao i dvojici počasnih profesora iz SAD-a i naglašavam koliko nam je važna suradnja s izuzetnim znanstvenicima. Osim znanja, znanosti i izvrsnosti, koji su osnova naših poziva na sveučilištu, važna je vrlina razumijevanje, jer ono u sebi sadrži moralnu dimenziju, dimenziju odgovornosti i poštovanja prema drugima. Ukazujete nam kakva treba biti etika za budućnost. Moramo zasaditi stabla u čijoj će hladovini uživati neke buduće generacije. Zamjeramo onima koji zbog igara moći i profita uspijevaju podijelili svijet i trpimo njihovo djelovanje, kao da strašni ratovi iz prošlosti nisu bili dovoljan pouka. Jedina smo vrsta koja djelatno uništava svoje stanište i druge vrste. No, sveučilišta imaju svoj kontingente; tako i mi imamo vas, koji ste obrazovali, obrazujete i nastavit ćete obrazovati nove generacije, uvijek mislima okrenuti budućnosti, za napredak i boljitak našeg društva pa i čovječanstva u cjelini.

Uslijedio je čin promocije prof. Milin i prof. Kosa, koji su se i kratkim prigodnim riječima obratili auditoriju. Promaknuti u ova počasna zvanja PROFESSOR EMERITUS, prof. emerit. dr. sc. Čedomila Milin i prof. emerit. dr. sc. Serđo Kos pridružuju se i Vijeću profesora emeritusa Sveučilišta u Rijeci:

Kratki životopis prof. emerit. dr. sc. Čedomile Milin
Prof. dr. sc. Čedomila Milin diplomirala je 1973. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju obranila je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci dolazi 1977. godine, gdje je 1985. izabrana za docenticu na Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na istom Zavodu 1992. izabrana je za predstojnicu Zavoda i na toj dužnosti, nakon nekoliko reizbora, ostaje do svojeg umirovljenja 2015. godine. U trajno zvanje redovite profesorice birana je 2003. godine. U 2 mandata obnaša dužnost prodekanice za poslijediplomski studij te prodekanice za studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu te u 4 mandata obnaša dužnost prodekanice za studij diplomiranih sanitarnih inženjera na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Organizirala je i razvijala dobru znanstvenu i poslovnu suradnju u ekološkim ispitivanjima Kvarnerskog zaljeva s INA – Rafinerijom nafte Rijeka i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Rijeka te s Upravnim odjelom za gospodarstvo i poduzetništvo Primorsko-goranske županije u okviru programa praćenja revitalizacije i razvoja maslinarstva i prerade maslina. Tijekom svoje karijere bila je članica Upravnog odbora Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog biokemijskog društva. U nekoliko je navrata sudjelovala u organiziranju stručnih i znanstvenih skupova. Vodila je veći broj znanstvenih projekta financiranih od strane Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, kao i projekte Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovala je na projektu financiranom od strane Plive Zagreb, čiji su rezultati kasnije zaštićeni patentom. Profesorica Milin objavila je preko 90 znanstvenih radova, najvećim dijelom u području kompenzacijskog rasta jetre, nutricionizma i ekotoksikologije. Za svoju ukupnu znanstvenu aktivnost 2011. godine postala je dobitnica Godišnje nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanost u akademskoj 2009./2010. godini za znanstveno područje biomedicinskih i biotehničkih znanosti.

Kratki životopis prof. emerit. dr. sc. Serđa Kosa
Prof. dr. sc. Serđo Kos redoviti je profesor u trajnom zvanju i kapetan duge plovidbe. U 2 mandata bio je dekan Pomorskog fakulteta u Rijeci, a u 4mandata i predstojnik Zavoda za nautičke znanosti. Dao je istaknuti doprinos u istraživanju utjecaja vulkanske aktivnosti i posebnih značajki TEC-a, čime je ustanovio strukturne korelacijske odnose između intenziteta vulkanske aktivnosti i TEC vrijednosti u područjima oko vulkana te utjecaj vulkanske aktivnosti na raspršenje položajne točnosti određene jednofrekvencijskim GNSS prijamnicima u zonama koja su pod utjecajem vulkanske aktivnosti. Član je 14 međunarodnih znanstvenih institucija te je bio jedini član Vijeća Kraljevskog instituta za navigaciju iz Londona bez državljanstva krunskih zemalja Commonwealth-a. Profesor Kos je 2013. godine sudjelovao i u radu GNSS doktorskog summita na Universität der Bundeswehr u Münchenu kao član stručnog povjerenstva za analizu i ocjenu prijava tema doktorskih disertacija iz područja satelitske navigacije. Pored navedenog, redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, britanskog Kraljevskog instituta za navigaciju i Europske akademije znanosti i umjetnosti. U proteklih je nekoliko godina bio istaknuti član Međunarodnog izvršnog odbora Međunarodne asocijacije pomorskih sveučilišta svijeta (IAMU) sa sjedištem u Tokiju. Na Pomorskom fakultetu u Rijeci bio je nositelj 6 kolegija te 19 godina glavni urednik znanstvenog časopisa Pomorstvo – Scientific Journal of Maritime Research. Objavio je više od 180 znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim časopisima i zbornicima s međunarodnih konferencija. U Bašku je 2013. doveo istaknutu Konferenciju o satelitskoj navigaciji, gdje je bio i voditelj međunarodne znanstvene radionice United Nations / Croatia Workshop on the Applications of Global Navigation Satellite Systems – Baška, koju su zajednički organizirali UN Office for Outer Space Affairs – Beč, Vlada Republike Hrvatske i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci. U rujnu 2011. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci osnovao je i uspostavio Navigacijski GNSS laboratorij, prvi i jedini take vrste u Republici Hrvatskoj. Od 2013. godine stalni je član Uredničkog savjetodavnog odbora znanstvenog časopisa Journal of Navigation, koji izdaje Cambridge University Press, UK. Zbog značajnog znanstvenog doprinosa razvoju teorije loksodromske navigacije u Royal Geographical Society u Londonu, pok. princ Filip, suprug britanske kraljice Elizabete II., osobno mu je uručio međunarodno priznanje britanskog Kraljevskog instituta za navigaciju.

Počasno zvanje HONORIS PROFESSOR dobili su dvojica izvrsnih znanstvenika iz SAD-a: prof. dr. sc. Philip Kitcher, britanski filozof (Columbia University) i prof. dr. sc. Robert Živadinov, američki neurolog riječkih korijena (University at Buffalo, State University of New York). Prof. Kitcher nije mogao prisustvovati ovoj svečanosti, no diploma će mu biti uručena naknadno (predviđa se u lipnju) kada bude došao u Rijeku. Prof. Živadinov, održao je kraći govor zahvale i obratio se okupljenima.

Kratki životopis prof. dr. sc. dr. h. c. Philipa Kitchera
Prof. dr. sc. Philip Kitcher istaknuti je britanski filozof koji je više od 20 godina radio kao profesor na Sveučilištu Columbia, gdje mu je 2020. dodijeljena titula John Dewey Professor Emeritus of Philosophy. U svijetu filozofije najpoznatiji je po svojim revolucionarnim idejama o obrazovanju, moralnom napretku i funkciji znanosti u demokratskim društvima. Autor je brojnih knjiga koje se bave raznim temama: od filozofije matematike, filozofije biologije, razvoja znanosti, uloge znanosti u društvu, naturalističke etike, pragmatizma… Za za svoj je opsežan rad dobio 40-ak nagrada i priznanja. Doktorat znanosti iz područja filozofije stekao je 1974. na Sveučilištu Princeton, a tijekom karijere radio je kao profesor na nekoliko američkih sveučilišta (Vassar College, University of Vermont, University of Michigan, University of Minnesota, University of California, San Diego). Njegova područja interesa uključuju pragmatizam, znanost i društvena pitanja, naturalističku etiku, filozofiju u književnosti, evoluciju altruizma i morala te očiti sukob između znanosti i religije, a u svijetu filozofije najpoznatiji je po svojim revolucionarnim idejama moralnog napretka. Član je brojnih američkih organizacija i međunarodnih tijela, uključujući Britansku akademiju, Američku filozofsku udrugu i Tursku akademiju znanosti (počasni član). Godine 2002. izabran je za člana Američke akademije znanosti i umjetnosti, a 2006. dobio je Nagradu Prometej, koju dodjeljuje Američka filozofska udruga, za životno djelo u proširenju granica znanosti i filozofije, kao prvi dobitnik te nagrade.

Kratki životopis prof. dr. sc. dr. h. c. Roberta Živadinova
Prof. dr. sc. Robert Živadinov vrsni je neurolog, profesor biomedicinske informatike i voditelj Buffalo Neuroimaging Analysis Center (BNAC), svjetskog lidera u provođenju kvantitativne MRI analize u neurodegenerativnim poremećajima. Studij medicine završio je na Sveučilištu u Rijeci, a 1995. godine magistrirao temom ”Epidemioloska istraživanja bolesti motoričkih neurona u Primorsko-goranskoj županiji”. Iste godine u Trstu započinje specijalizaciju iz neurologije. Doktorat znanosti stekao je 2002. godine na Sveučilištu u Rijeci istražujući kognitivne poremećaje kod bolesnika s multiplom sklerozom. Profesor Živadinov član je brojnih američkih i europskih organizacija i međunarodnih tijela, a dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoje napore usmjerene unaprjeđenju tehničkih, temeljnih i translacijskih istraživanja. Njegova istraživanja uključuju Alzheimerovu bolest, poremećaje pamćenja, razvojnu i opću neurologiju, multiplu sklerozu i neurodegenerative poremećaje. Objavio je više od 190 znanstvenih članaka, objavljenih u vrhunskim časopisima kao što su Brain, Annals of Neurology i dr., više od 385 sažetaka znanstvenih radova i 15 poglavlja u knjigama, a uredio je i knjigu o atrofiji središnjeg živčanog sustava kod multiple skleroze. Njegov je cilj prenijeti neka od svojih postignuća, ostvarenih tijekom rada u Italiji i SAD-u, u svoju domovinu Hrvatsku, posebice u svoj rodni grad Rijeku, gdje će pridonijeti osnivanju Instituta za neuroznanost Sveučilišta u Rijeci, čije će osnivanje potaknuti multidisciplinarna istraživanja a Sveučilištu u Rijeci i unaprijediti suradnju s europskim i svjetskim sveučilištima i institutima.

Rektorica je dodijelila i potvrdnice redovitim profesorima izabranima u trajno zvanje (odnosno na znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto, trajno) tijekom 2022. godine, a to su:

AKADENIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI
Marina Banić Zrinišćak
Đorđe Jandrić

FAKULTET DENTALNE MEDICINE
Tomislav Ćabov             
Daniela Kovačević Pavičić        

FAKULTET ZA MENAĐŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Mislav Šimunić
Greta Krešić

FILOZOFSKI FAKULTET
Zoran Sušanj    
Sanjin Sorel                          
Vesna Kovač    

GRAĐEVINSKI FALUKTET
Barbara Karleuša
Aleksandra Deluka Tibljaš
Diana Car Pušić              

MEDICINSKI FAKULTET
Dubravka Jurišić Eržen
Srećko Valić     
Renata Jurišić Grubešić

ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU
Milan Mesić      
Leo Frkaneš (naslovno)              

POMORSKI FAKULTET
Mato Tudor       
Mirano Hess     

PRAVNI FAKULTET
Dario Đerđa      
Sanja Barić       
Nataša Žunić Kovačević             

TEHNIČKI FAKULTET
Nelida Črnjarić Žic

S nekoliko klasičnih glazbenih numera Bacha i Vivaldia te izvedbom Gaudeamusa Igitura svečanost je uljepšao riječki gudački Trio Veljak – Valter Veljak (na kontrabasu) i njegove kćeri maja i Nataša (na violinama).

Skip to content