KATEGORIJE

Održana InAMath edukacija

23.01.2023. / vijesti / eu projekti

U petak i subotu, 20. i 21. siječnja 2023. na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci u okviru Erasmus+ projekta InAMathAn interdisciplinary approach to mathematical education, održana je dvodnevna edukacija za učitelje naziva InAMath – Interdisciplinarni pristup poučavanju matematike u razrednoj nastavi.

U okviru edukacije je kroz veliki broj primjera i aktivnosti razvijenih u projektu InAMath prezentirana tema edukacije te su učitelji imati priliku i sami sudjelovati u razvijenim aktivnostima koje povezuju matematiku sa svim predmetima u razrednoj nastavi. Poseban naglasak je dan na implementaciju aktivnosti u nastavi te na primjenu digitalnih alata, kako u izradi aktivnosti tako i u realizaciji aktivnosti u nastavi. Edukacije je organizirana u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te je uvrštena na popis stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Predavaču su bili: Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković (Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci) i Loris Rašpolić (Centar tehničke kulture Rijeka).

Na edukaciji je sudjelovalo 39 učitelja iz 18 osnovnih škola. Prema podacima iz evaluacije edukacije, učitelji su jako zadovoljni edukacijom i rezultatima projekta.

Skip to content