KATEGORIJE

Održana konferencija Leading the Digital Decade

07.06.2021. / vijesti / eu projekti

Europska komisija je u suradnji s portugalskim predsjedništvom Vijećem EU 1. i 2. lipnja 2021. organizirala virtualno događanje pod nazivom Leading the Digital Decade.

Prvog dana konferencije raspravljalo se o programu Digitalni kompas kojim će se nastojati konkretizirati digitalne ambicije Unije do 2030. Okosnicu Kompasa, kao glavne ciljeve, čine četiri glavne točke: edukacija stanovništva i stručnjaka, ulaganje u infrastrukturu, digitalna transformacija poduzeća i digitalizacija javnih usluga.
Snimka prvog dana konferencije dostupna je na poveznici.

Drugi dan konferencije bio je posvećen programu Digitalna Europa (eng. Digital Europe Programme – DEP), jednom od najvažnijih novih programa Europske unije čiji je cilj jačanje tehnološke neovisnosti EU-a i konkurentnosti Europe u svjetskoj digitalnoj ekonomiji.
Snimke paralelnih sesija drugog dana dostupne su ovdje i ovdje.

U prve dvije godine program Digitalna Europa provodit će se kroz četiri radna programa:
1. za sve akcije, osim onih koje se provode u sklopu ostala tri radna programa navedena u nastavku – radni program Digitalna Europa 2021.-2022.
2. za Europske digitalne centre za inovacije (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) – radni program EDIH 2021.-2023.
3. za akcije u području kibersigurnosti – radni program Digitalna Europa – Kibersigurnost 2021.-2022.
4. za akcije u području računalstva visokih performansi (High Performance Computing – HPC) – radni program će pripremiti EuroHPC Joint Undertaking.

Pregled otvorenih i nadolazećih poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Digitalna Europa bit će dostupan na portalu Funding & tender opportunities.
Više informacija o načinu prijave možete saznati na poveznici.


Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI